Dejligt ikke at lugte af røg

[ Jeg har aldrig haft de store problemer med røg, selv om jeg ikke ryger. Først efter rygelovens ikrafttræden lægger jeg meget mærke til forandringen. - Og hvor er det dejligt at være i rum uden røg ¿ også ¿gammel¿ røg. Dejligt at stå op til et hus uden røg, selv om huset har været fuldt af gæster. Dejligt at man selv og ens tøj ikke lugter langt væk af røg efter arbejde eller efter et møde. Rygeforbudet var undervejs så længe, at rygerne har vænnet sig til de nye regler, inden de trådte endeligt i kraft. Det har fået os alle gjort ekstra opmærksomme på den skadelige virkning rygning har ¿ til at tænke over hensynet til andre. Mange er simpelthen holdt op med at ryge ¿ andre finder alternative rygesteder. Selv til banko, på ølstuer og barer, hvor der pr. tradition ryges meget, tror jeg på, at folk vil nyde det sundere miljø.