Del af Højengran i konkursbo

Ferielejligheder i Skagen del af konkursbo, men måske er der en køber

Det store fritidshusfirma Torben Kjeldsen A/S i Herning er blevet ramt så hårdt af prisfaldet på fritidshuse og grunde til fritidshuse, at det er gået konkurs Konkursboet består af Torben Kjeldsen A/S og fem datterskaber. Kurator i konkursboet, advokat Flemming Jensen, Herning, oplyser, at boet efter de konkursramte selskaber består af omkring 200 sommerhuse, fritidshuse og grunde i sommerhusområder. Størsteparten af husene og grundene er beliggende i Vestjylland og på Djursland. I boet indgår imidlertid også i alt otte ferielejligheder i feriekomplekset Højengran ved Gl. Skagen. Torben Kjeldsen A/S købte Højengran i 2003, og siden er en hel del af lejlighederne, som skal drives efter hotel- og restaurationsloven, blev solgt. Der er imidlertid stadig otte tilbage, og de indgår nu i konkursboet. Flemming Jensen oplyser, at seks af de otte lejligheder er lejet ud. - Vi er endnu ikke kommet så langt i behandlingen af konkursboet, at vi er i forhandling om salg af huse eller grunde, og med hensyn til Højengran, så skal jeg først have en samtale med den ene panthaver, der er, inden der sker yderligere, siger han. De mange huse og grunde, der indgår i konkursboet, har en samlet værdi på mellem 300 og 400 millioner kroner. Stort set det hele er imidlertid belånt. Det er blot ganske få år siden Torben Kjeldsen viste sig som mæcen. Han reddede således verdens ældste højskole, Rødding Højskole, fra at lukke ved en donation på én million kroner, og han har foræret et sommerhus til Foreningen Cancerramte Børn. Flemming Jensen oplyser, at der har været en hel del henvendelser fra folk og firmaer, som er interesseret i at købe huse og grunde i konkursboet. - Der har været henvendelse fra en lille snes seriøse købere, og så nogen flere fra, hvad jeg vil kalde useriøse, siger han.