Boligselskaber

Deltag i beboerdemokratiet

BEBOERDEMOKRATI: Til Heinz Ording. Tak for din store interesse for beboerdemokratiet i Frederikshavns Boligforening af 1945. Jeg har gennem årene læst dine mange læserbreve om vores organisation. Det har været normalt, at dine indlæg omtalte vores boligforening negativt. Derfor har jeg adskillige gange indbudt dig til møde på boligforeningens kontor, hvor jeg og boligforeningens medarbejdere, beredvilligt ville fremlægge svar på alle dine spørgsmål. Du har aldrig taget imod disse invitationer. Du har også modtaget opfordringer til aktivt at deltage i en af de tre beboergrupper. Her arbejder engagerede beboere med på udvikling af vores store renoveringsprojekt i""Hånbæk". Det kaldes faktisk "reel indflydelse". Men heller ikke her er du parat til at indgå i et objektivt arbejde for beboerdemokratiet. "Hvorfor denne tavshed", er nærmest beskrivende for din rolle i udførelsen af et reelt beboerdemokrati. Det er jo også lettere, blot at øse ud af kritik. Med hensyn til overtagelsen af boligerne på Borgmester Hassingsvej, har beboerdemokratiet fuldt ud været i anvendelse i vores boligorganisation. En enig organisationsbestyrelse har højt og klart meldt ud, at vi ønsker at anvende den aftalte ret til overtagelsen. Denne beslutning har vi drøftet med NordBo's ledelse flere gange. I disse møder har afdelingsformanden for afdelingen deltaget. Information til afdelingens beboere er naturligt kun udsendt af NordBo. Derfor glæder vi os til i maj måned at gennemføre vores indbudte informationsmøde for afdelingens beboere. Vi er klar til at yde beboerne på Borgmester Hassingsvej en god og effektive service, når overdragelsen pr. 1. juli 2005 sættes i værk. Afdelingen skal indgå i et driftsfællesskab med vore omkringliggende lejemål, for på den måde at udnytte ressourcer bedst muligt. Jeg vil gerne afslutte denne læserbrevsdebat med berolige dig og andre med, at overtagelsen af Borgm.ester Hassingsvej ikke må sammenlignes med et huskøb. Ejerskabet til Borgmester Hassingsvej udløser IKKE en købesum, men alene skødeomkostninger samt stempelomkostninger til staten. Disse omkostninger indarbejdes i afdelingens driftsbudget, og afvikles over en årrække. Enhver boligafdeling er én økonomisk enhed, uden økonomisk sammenhænge med andre afdelinger. Overtagelsen berører ikke vore øvrige afdelinger. (Forkortet af red.)