Nibe

Deltager på flere messer

Best of Den­mark, som både re­præ­sen­te­rer Aal­borg, Hals og Nibe, del­ta­ger på fle­re mes­ser i ud­lan­det.

Best of Den­mark, som både re­præ­sen­te­rer Aal­borg, Hals og Nibe, del­ta­ger på fle­re mes­ser i ud­lan­det.

AALBORG:Best of Denmark, som er et samarbejde mellem turistorganisationerne i Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Jammerbugt Kommune, deltager - også i år - i en række aktiviteter og messer i ind- og udland. Fra 10. til 13. januar deltager man for eksempel i ¿Reiseliv¿ i Oslo, hvor 22 turisterhverv vil være repræsenteret, 18. januar går turen til ¿Reiseklar¿ i Bergen, og 13. marts er der ¿TUR 2008¿ i Gøteborg. Best of Denmark har på forhånd inddelt området i fem hotspots, som tilsammen giver et godt billede af området i sin helhed - nemlig: Aalborg (som både har deltagere fra Aalborg og Nibe), Rebild, Limfjorden, Jammerbugt og Østkysten.

Forsiden