Ernæring

Deltagere i motion på recept smider flere kilo

Gratis træning hos fysioterapeut har hjulpet nordjyder

Det nyt­ter at til­de­le over­væg­ti­ge men­ne­sker mo­tion på re­cept.Foto: Ul­rik Bang

Det nyt­ter at til­de­le over­væg­ti­ge men­ne­sker mo­tion på re­cept.Foto: Ul­rik Bang

NORDJYLLAND:Resultatet af motion på recept, som blev praktiseret i Nordjyllands Amt, kan direkte aflæses på badevægten. Det fremgår af den evaluering af projektet, som Syddansk Universitet har foretaget. Det skulle dermed være dokumenteret, at det nytter at tildele overvægtige mennesker motion på recept. Fra 1. februar 2005 blev alle nordjyder med type 2 diabetes - populært kaldet gammelmands sukkersyge - tilbudt motion på recept hos deres læge, efter at det havde været gennemført som et pilotprojekt i tre kommuner. I praksis betød det, at patienterne havde mulighed for at gå til træning hos en fysioterapeut på det offentliges regning. Syddansk Universitet har fulgt deltagerne lige fra starten hos fysioterapeuten og et helt år efter, de afsluttede fire måneders træning hos terapeuten. Alt i alt i 16 måneder. På baggrund af de indsamlede resultater konkluderer Syddansk Universitet, at konceptet har ¿et klart positivt potentiale og udviklingspotentiale, der synes brugbart i de nye kommuner og i den nye regionsstruktur¿. Udover at tabe sig viser evalueringen, at deltagerne har opnået en mærkbar bedre vurdering af deres eget helbred. De vurderer også, at deres fysiske form er blevet bedre. Trods vægttabet og større tilfredshed med sig selv er deltagerne ikke blevet mere fysisk aktive efter at have fået motion på recept. Men sammenlagt når Syddansk Universitet frem til, at der er flest plusser ved motion på recept. Universitetet anbefaler derfor, at der fortsat samarbejdes med de nye kommuner om at udvikle konceptet ved at tænke det ind i sundhedsaftalerne med regionen. Mens motion på recept tidligere var en amtslig opgave, er det altså blevet op til kommunerne efter kommunalreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007. Evalueringsrapporten fra Syddansk Universitet har med spænding været afventet i flere nordjyske kommuner, som gerne vil vide, om motion på recept har en effekt, før de ofrer ressourcer på opgaven.