Lokalpolitik

Delte meningen om vej-pause

Borgerforening betænkelig, mens kritiker føler sig hørt trods alt

STØVRING:En time-out, der giver mere tid til at planlægge den sydlige linjeføring af Nibevejen, bliver hilst velkommen af kritikere og betænkeligheder af tilhængere. Således peger formanden for Støvring Borgerforening, Per Brændgaard-Nielsen på, at foreningen helt fra begyndelsen er gået ind for den sydlige løsning. Den der benævnes Porthusløsningen. - Vi går ind for Porthusløsningen fra Porthusvej til rundkørslen ved motorvejen. Vejen skal jo aflaste byen og lede trafikken helt fra Skørping til motorvejen, påpeger borgerformanden. Modsat noterer en af kritikerne sig, landmand Jens Kristoffersen, at det trods alt viser sig at nytter, når borgerne går sammen. Han er primus motor i en indsigelse fra 19 af beboerne langs den foreslåede sydlige linjeføring af Nibevejen. - Min jord er såmænd ikke bedre end andres jord, og vejen kommer på et eller andet sted, men det kan jo godt undre, hvorfor C-løsningen pludselig ikke dur mere. Man har da arbejdet på den løsning i et par år. Jens Kristoffersen hilser det velkommen, at kommunen over for amtet vil skaffe sig mere tid til at finde den rette linjeføring ved at søge området mellem den vedtagne og godkendte C-løsning og den sydligere linjeføring udlagt som planlægningsområde. Teknisk chef Peter Hennby har her i NORDJYSKE forklaret, at det kan løse problemet med at både kommuneplanen og regionplanen skal være færdig, og at der helst skal stå det samme i begge planer, når det gælder den regionale forbindelse. Strækningen fra Porthusvej vest for Hobrovej er amtets, mens Porthusvej er kommunal. Amtet forsvinder med kommunalreformen og vejmyndigheden overgår til kommunen. - Man må sige, at kommunen trods alt har flyttet sig, når den foreslår en planlægningszone, der giver mulighed for en linjeføring mellem Porthus- og C-løsningen, påpeger Jens Kristoffersen. Porthusløsningen ville aldrig kunne bære, men folk langs vejen ville få deres ejendom båndlagt. Nu kan de ånde lettet op. Vejen vil komme et sted, og det finder vi os så i, slutter han. Også Danmarks Naturfredningsforening er gået ind for den sydlige linjeføring af hensyn til den smukke natur i Mastrup Å-dal. Det har imidlertid ikke været muligt at få en kommentar til den seneste udvikling fra formanden, Ole Bjerregaard, der er på ekskursion på Ærø. Og formand og næstformand for teknisk udvalg er efter det seneste møde i teknisk udvalg taget med renovationsselskabet Renovest til Irland for at se på skrald.