Lokalpolitik

Delte meninger om campingplads

Tilhængere og modstandere krydsede klinger i skarp debat om Thise Bakkers fremtid

THISE:Vil en kommende campingplads i de naturskønne Thise Bakker gavne eller skade lokalsamfundet. Det spørgsmål delte vandene, da der onsdag sidst på eftermiddag var borgermøde på Thise Skole. Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg havde indkaldt til mødet. Mandag behandler udvalget lokalplanen, og onsdag tager Byrådet stilling til om planen skal godkendes. Idemanden til campingpladsen er Per Ingvardsen, der i forvejen driver Thise Ladegaard - en lejrskole, der hvert år trækker skoler og institutioner til området fra det meste af landet. Antallet af campingpladser lyder på mellem 100 og 120 pladser, og planen er, at campingpladsen skal være åben fra 1. marts og til 1. november. At dømme efter onsdagens møde deler campingplads-planen lokalsamfundet i to grupper. Nogle er af den overbevisning, at en campingplads vil være til gavn, glæde og udvikling for lokalsamfundet. Og at dømme efter klapsalverne til de enkelte indlæg, var denne gruppe stærkest repræsenteret ved borgermødet. En anden gruppe ønsker slet ingen campingplads - eller et kompromis med færre pladser og en anden placering. De er bekymrede for øget trafik, støj samt slid i det naturskønne område. Fronterne var skarpt trukket op. Og udvalgsformand Karsten Frederiksens indgangsbøn om, at alle gerne skal stå sammen om den nye aktivitet, bliver efter alt at dømme ikke indfriet. Kommerciel udnyttelse Jens Pedersen er med i den gruppe, der gjorde indsigelse mod projektet fra Kirkebakken og Klovnhøjvej. - I indsigelsen roser vi Ingvardsens gøren og lade på Thise Ladegård. I de ni år jeg har boet her har de slidt og slæbt med terrænet. Nu vil man så placere en campingplads i området - det kommer til at få ud over børnene, der bruger lejer skolen. 100 enheder svarer til 300-400 mennesker på campingpladsen. Det er efter mine begreber en kommerceil udnyttelse af et forholdsvis lille område. Det har katastrofal indvirkning på faunaen og dyrelivet, sagde Jens Pedersen. - Vi er ikke imod en campingplads ved Thise Bakker, men i Thise Bakker. Vi mener, man skal fastholde den oprindelige lokalplan med 50 pladser ved Thise Bakker. Flere fandt det meget positivt med en campingplads i bakkerne - blandt andre Kaj Kristensen: - Jeg vil have udvikling i stedet for afvikling, sagde han med henvisning til mindre bysamfund, der dør fordi butikkerne lukker. - Jeg mener, vi skal bevare og udvikle vores gode samfund. En campingplads kan være med til at styrke lokalsamfundet. Jeg er sikker på, der vil falder noget af til købmand og håndværkere. Politikere talte for plan Fire politikere hørte borgernes synspunkter for og imod campingprojektet. Til stede var Karsten Frederiksen (K), Jytte Sloth (S), Johannes Trudslev (S) og Jan Hartmann (V) - og fra dem lød meldingen, at de hilser campingprojektet velkommen. Karsten Frederiksen påpegede, at flere af indsigelserne har indledt med at være positive overfor Per Ingvardsens måde at drive lejerskole på. - Det håber og tror vi også på, at de bliver fremover. En campingplads skaber aktivitet i lokalsamfundet. Ejner Flensted fra Danmarks Naturfredningsforening sagde på mødet, at campingpladsen formentlig bliver en realitet: - Som jeg vurdrere det, er lovgivniningen sådan, at campingpladsen kommer, uanset om man vil det eller ej i Thise. Og så gælder det om at få det bedst mulige ud af det. Jeg vil især pege på, at der kommer en forpligtigelse til at lave nogle stiforløb og til at lave et kort, så folk ved, hvor man kan færdes på stierne. Områdets stier blev flere gange nævnt. Og formand for borgerforeningen Jill Tubbert opfordrede i den forbindelse borgerne til at henvende sig med ønsker og ideer til stiforløb.