Redningsvæsen

Delte meninger omredningshelikopter

Hvem skal betale for hvor meget? To bemærkelsesværdige indsatser har sendt gammel diskussion på vingerne endnu engang

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

EH-101 har så mange fejl, at den har flyveforbud. Arkivfoto: Hen­rik Bo

NORDJYLLAND:Den der lever stille, lever billigt. Til gengæld må man så undvære omtalen og de medfølgende store overskrifter. Efter det princip har Nordjylland i mange år haft glæde af Flyvevåbnets helikopter på Flyvestation Aalborg. Aftalen er enkel, men den fungerer. Hvis lægerne vurderer, at det i en bestemt situation vil være en fordel at få en patient transporteret - eller en læge bragt ud - med helikopter, så ringer de til Flyvestationen. Og i langt, langt de fleste tilfælde er svaret: ja, vi letter straks. Som alle andre piloter skal helikopterpiloter flyve et vist antal timer om året, og ved at flyve med patienter eller læger for amtet, gør flyvningen endda stor nytte. Foruden nytteværdien for de syge kan amtet - og dermed skatteborgerne - glæde sig over, at flyvningen er gratis for dem. Forsvaret betaler løn til besætningen og brændstof til helikopteren. I stedet for at bruge penge til en helikopter har Nordjyllands Amt satset på lægeambulance og akutbiler. Alligevel stiger helikopteren jævnligt til vejrs i debatten. To gange i maj foreløbig; 9. maj undrede vagten hos SAR (Search And Rescue) på Flyvestation Aalborg sig over, at helikopteren ikke blev brugt til at flytte en hårdt kvæstet motorcyklist til Odense, og 21. maj fandt helikopteren ved hjælp af varmesøgende udstyr en mand, der var blevet syg under en sen aftentur syd for Aalborg. Begge eksempler demonstrerer, at diskussionen bugner af facetter. 9. maj blev kritikken rejst af blandt andre en læge fra Aalborg Sygehus, der samtidig er stabslæge ved Flyvevåbnet - men flyvningen blev fravalgt af en læge på Sygehus Vendsyssel. Sidstnævnte læge havde vurderet, at patienten havde bedst af ikke at blive flyttet fra ambulance til helikopter til ambulance, men bedre kunne tåle at køre hele turen ad motorvejen til Odense i en ambulance. Eftersøgningen 21. maj faldt uden for alle aftaler. Helikopteren blev sendt til vejrs, fordi den eftersøgtes familie kender folk på Flyvestation Aalborg, som de ringede til. Under alle omstændigheder berørte aktionen slet ikke Nordjyllands Amt: Eftersøgningen ledes af politiet, der selv kan rekvirere helikopterassistance enten fra Flyvevåbnet eller af politiets egne små overvågningshelikoptere (dem kender en del bilister fra fartbøder...) Politikere enige Man kunne få den tanke, at Forsvaret gerne vil promovere sin indsats, måske for at sikre sig beskæftigelse, så beredskabet i Aalborg ikke kommer i fare. Tanken afvises dog klart hos Forsvaret. Lige præcis indsatsen 21. maj kan få alle politikere til at enes: Det skal ikke gøre forskel, at man tilfældigvis har en halvfætter på mødrene side med arbejde i Flyvevåbnet. Alle borgere skal have samme muligheder for hjælp. Uenigheden Ellers kniber det voldsomt med enigheden. Og sådan har det i virkeligheden været siden 16. december 2004. Den dag besluttede Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg, at der skulle oprettes et nationalt beredskab af lægehelikoptere. Prisen blev anslået til 80 millioner kroner. Hverken beslutning eller anslået pris vakte ubetinget jubel, heller ikke i Nordjylland. Som det eneste parti har De Konservative konsekvent anbefalet ideen, mens de fleste andre har kunnet mønstre både tilhængere og modstandere - de sidste dog som regel i overtal. Og beredskabet når ikke at blive til noget, før amterne til nytår afløses af regionerne. Før efterårets valg lettede diskussionen igen, da den unge socialdemokrat Helle Andersen gjorde en nordjysk lægehelikopter til sin mærkesag. Hun kom i både avis, fjernsyn og regionsråd - men landsdelen har ikke fået nogen helikopter endnu. En af de ivrigste deltagere i debatten, Venstres medlem af regionsrådet, Marian Geller, mener ikke, at amtet skal have sin egen helikopter med tilhørende dyrt beredskab. Akkurat som med lægeambulancen risikerer man jo, at den skal bruges to steder på samme tid. Men hun ønsker et mere formaliseret samarbejde med Flyvevåbnet - gerne med Nordjylland som pilotprojekt. Besøget Kort efter valget fortalte amtsborgmester Orla Hav (S), at han ville arrangere et besøg for hele det nye regionsråd på Flyvestation Aalborg. Så kunne de enkelte politikere med egen øjne og ører se og høre, hvad Flyvevåbnet har at byde på. Den besked fik Marian Geller til at aflyse sin ide om et arrangement for politikere fra amts- og regionsråd. Men planerne er hun ved at finde frem igen, for besøget blev ikke til noget. I stedet var Flyvevåbnet inviteret med til en såkaldt akutdag, hvor også amtets egne læger og Falck fortalte om de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til ambulancer, helikoptere og andre hjælpemidler. - Jeg skønnede egentlig, at det var nok, siger Orla Hav. Han troede også, at medlemmerne af det nye regionsråd var enige om at glædes over den nuværende ordning, for afslagene fra Flyvevåbnet er sjældne. Et beredskab for egen regning vil koste det samme som 16 kørende akutberedskaber, nævner amtsborgmesteren, der også peger på, at en helikopter har sine begrænsninger i tæt bebyggelse, ligesom mange patienter ikke kan tåle de omladninger, der følger med. Alligevel erkender han, at de seneste ugers debat kalder på en udredning. Derfor vil han arbejde for, at repræsentanter for Forsvaret, politiet og amtets eget akutberedskab sætter sig sammen og finder ud af retningslinjerne. Samtidig ærgrer han sig lidt over de seneste ugers debat: - På det seneste er det blevet udstillet, som om amt og politi ikke forstår at gøre det ordentligt. Jeg synes sådan set, at både amt og politi får meget godt ud af samarbejdet med respekt for Flyvevåbnets egne opgaver. En del af diskussionen bunder muligvis i forskellige opfattelser hos Forsvarets top og folkene i Aalborgs hangarer, vurderer amtsborgmesteren: - Hvis det bliver alt for åbenlyst for ledelsen i Flyvevåbnet, så kan vi måske ikke bevare ressourcen, som vi har i dag. Som skrevet: Den, der lever stille, lever billigt.