deltid

[ 77.571 FOA-ansatte i ældreplejen. 50.421 af dem på deltid, og af dem ville de 12605 helst arbejde på fuld tid. [ Hvis de 12605 fik fuldt timetal ville det svare til 2283 fuldtidsstillinger. [ Der er et stigende antal deltidsansatte fra 2004 til i dag, men det skønnes, at det er et svagt faldende antal, der er på deltid mod deres vilje.Kilde: FOA