Delvis erstatning til fjerkræavler efter fugleinfluenza

København, mandag /ritzau/ Fødevarestyrelsen giver den sultestrejkende fjerkræavler Ole Jensen Vorre fra Løvel ved Viborg delvis erstatning, men han kæmper videre. LØVEL: Fødevarestyrelsen gav mandag fjerkræavler Ole Jensen Vorre delvis erstatning for hans dyr, efter at besætningen blev aflivet på grund af fugleinfluenza. Han vil dog fortsætte sin kamp for at få fuld erstatning. Ole Jensen Vorre indledte forrige lørdag en sultestrejke i protest mod, at Fødevarestyrelsen endnu ikke havde afgjort hans sag om erstatning efter udbrud af fugleinfluenza. Mandag kom afgørelsen, der giver Ole Jensen Vorre delvis erstatning for dyrene og fratager ham ansvaret for at betale for rengøringen efter udbruddet. Han får ifølge Fødevarestyrelsen ikke fuld erstatning, da han ikke har overholdt alle regler for beskyttelse af dyr mod fugleinfluenza. Afgørelsen betyder, at Ole Jensen Vorre kan stoppe sin sultestrejke, men han er langt fra tilfreds med afgørelsen, siger hans advokat, Torben Krath. - Bare det, at der kommer en afgørelse, er en lettelse, men Ole er ikke tilfreds med den afgørelse. Han har fået spoleret sit livsværk. Alt det avlsarbejde, som Ole har arbejdet på i 18 år er væk, for de fugle, han har avlet på, er væk. Vi er ikke tilfredse med, at det kun er en delvis erstatning. Det vil vi bokse videre med. Der er kun en god ting, og det er, at statskassen betaler for rengøring og desinfektion, siger advokaten, der ikke vil sige, hvor stor den delvise erstatning er. Der er mulighed for at bringe sagen videre til Familie- og Forbrugerministeriet, som Fødevarestyrelsen hører under, men Torben Krath forventer, at sagen ender i retssystemet. Ole Jensen Vorres sultestrejke blev omtalt i B.T. søndag og i Viborg Stifts Folkeblad mandag, men selv om afgørelsen fra Fødevarestyrelsen kommer dagen efter, at sagen har været omtalt i medierne, afviser kontorchef Birgit Hendriksen, at det har spillet ind. - Vi var meget langt med den. Der var blot nogle detaljer, der skulle pudses af, siger hun. Kontorchefen understreger, at erstatningen kun blev delvis, da vildtfugle-besætningen ikke var ordentlig afskærmet. - Der har været en del af fuglene, der kunne have uhindret kontakt til andre vilde fugle. Der har for eksempel ikke været overdækning af de damme, de havde adgang til, siger Birgit Hendriksen. Hun fortæller videre, at Fødevarestyrelsen ikke har flere erstatningssager liggende efter foråret med fugleinfluenza. Ole Jensen Vorre samt en avler fra Fyn, der ikke fik erstatning, går dog videre med deres sager i utilfredshed med styrelsens afgørelser. /ritzau/