Frederikshavn

Dem som stikker næserne frem

Som beboerne i området mange gange har tilkendegivet, fik vi ikke mange muligheder for at fremkomme med vores holdninger, endsige indflydelse på projektet. Abildgård-kvarteret: Tordenskjolds soldater var udpeget, et enkelt offentligt møde, en enkelt pjece, som man alligevel ikke holdt sig til, spørgeskema, hvis udfald man fordrejede og udsendte med urigtige oplysninger, udtalelser til avisen om projektets udformning, som man også fraveg, henvendelser til Teknisk Forvaltning uden respons o.s.v. Her finder man som borger ingen demokratisk ret! Sidst, men ikke mindst, ulovligheder m.h.t. lovgivningen, ulovlig placering af skilte og forkerte hvide striber malet på hele Knudensvej - de er iflg. lovgivningen for smalle. Disse to sidste punkter bliver, efter henvendelse til Vejdirektoratet, dog rettet. Men ikke med Teknisk Forvaltnings gode vilje, for som Ingrid Dissing sagde ved en personlig henvendelse: Det ved vi godt! Men når folk ser en fuldt optrukken streg, så tror de ikke, de må overskride den, uanset smal eller bred! Jeg vil her gerne sige tusind tak til Vejdirektoratet, uden deres hjælp havde vi dagligt måttet se på ulovligt makværk udført af teknisk udvalg. I skriver, I står inde for målet at øge sikkerheden. Inden projektet afsluttes, syntes jeg, I skulle kontakte f.eks. Frederikshavn brandvæsen for at høre, hvor megen plads de behøver for at komme igennem med deres køretøjer. Som der dagligt, fra tidlig aften til morgen, parkeres på den sidste del af Abildgårdsvej, ville jeg ikke føle det betryggende at bo der. Til tider kan man akkurat lige snige sig igennem med en personbil. Det samme problem ses også tit på Lundevej. Til sidst - tusind tak til de utrolig mange beboere, heraf mange ældre, som tilsammen har boet i kvarteret i mange gange 342 år - min egen husstand i 89 år - tak for jeres tilkendegivelser mod denne hovedløse vold, som er udøvet i vores kvarter, hvor der faktisk aldrig er sket ulykker før teknisk forvaltning ændrede vigepligten i krydset Abildgårdsvej/Knudensvej.