Demensafsnit i Tårs

TÅRS:Der er udsigt til, at Bålhøjcentret i Tårs i 2004 får en skærmet afsnit for demente beboere. Politikerne i social- og sundhedsudvalget er enedes om at foreslå, at der i budget 2004 sættes penge af til et demensafsnit på plejehjemmet, som i følge udvalgsformand Helmuth Zickert (S) er det eneste af Hjørring Kommunes plejehjem, der ikke har et separat afsnit for demente. - Reelt er der tale om at udvide normeringen på plejehjemmet i Tårs. Beboerne har boet på Vellingshøj Centret, mens der er blevet bygget om i Tårs, og der er behov for et skærmet afsnit i Tårs, siger Helmuth Zickert. I budgetforslaget er der for hvert af årene 2004, 2005, 2006 og 2007 afsat 360.000 kr. til det skærmede afsnit.