Ældreforhold

- Demenssag udstiller de borgerlige

MF'er Karl Bornhøft anser ministersvar som kritik af Vesthimmerland

De otte tomme demensboliger ved Plejecenter i Aars er døbt "Hyggebo". Foto: Michael Bygballe

De otte tomme demensboliger ved Plejecenter i Aars er døbt "Hyggebo". Foto: Michael Bygballe

VESTHIMMERLAND:- Som jeg ser svarene, er der tale om en slet skjult kritik af en borgerlig styret kommune. Ministeren gør usædvanligt meget ud af at forklare, at kommunen har fået pengene til at løfte opgaven. Og ministeren indskærper, at der er en plejeboliggaranti, der forpligter kommunen indenfor to måneder til at tilbyde også demente en plejebolig. Sådan lyder det fra MFer Karl Bornhøft (SF), der nu har fået svar fra den nye socialminister Benedikte Kiær (K) i en sag om en række tomme demensboliger i Vesthimmerland. De otte demensboliger ved Plejecenter Østermarken i Aars har stået gabende tomme siden 2007, fordi kommunen ikke har afsat penge til demenspersonale. Og i erkendelse af at der heller ikke er penge til personale i det kommende år, har kommunen nu i stedet udlejet boligerne til den lokale erhvervsskole, som skal bruge dem til unge kursister. Det finder Karl Bornhøft dybt kritisabelt, og han skrev derfor for nylig til Socialministeren, hvor han forlangte en række svar fra ministeren. Bornhøft finder, der er et gigantisk misforhold mellem kommunens begrundelse og regeringens udmelding om, at alt bliver bedre velfærdsmæssigt, samt at kommunerne "svømmer" i penge. - Det virker menneskeligt hensynsløst både at have demente på venteliste, og boliger der ikke bliver brugt, siger Karl Bornhøft. I sit svar til Karl Bornhøft skriver Benedikte Kiær blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune - som alle andre kommuner - har pligt til at henvise demente og andre ældre til en plejehjemsplads indenfor to måneder. Og at Vesthimmerlands Kommune i øvrigt har fået store milliontilskud og ekstra lån som vanskeligt stillet kommune. - Jeg synes, sagen udstiller det borgerlige Danmark, når en kommune, der har været borgerligt styret gennem mange år, heller ikke kan få pengene til at slå til, selvom partifællerne i regeringen giver indtryk af det modsatte, siger Karl Bornhøft. Otte på venteliste Dorthe Jende, der er chef for sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, oplyser, at i Vesthimmerlands Kommune er der i alt otte borgere, som er omfattet af to måneders reglen på plejeboliggarantien. - Ingen har stået på ventelisten over to måneder. Vi har herudover 32 borgere på ønskelister til de otte plejecentre. Heraf står flere på ønskelister til flere plejecentre, siger Dorthe Jende. Efter at NORDJYSKE Medier for nylig kunne fortælle om de tommer boliger, forlangte den nye formand for Vesthimmerlands Kommunes sundhedsudvalg, den konservative Kirsten Moesgaard, sagen sat på udvalgets dagsorden, og her havner den på torsdag. I den forbindelse har sundhedsforvaltningen nu udarbejdet en aktuel normeringsberegning ved åbning af de otte boliger til demente borgere med plejebehov samt en beregning af engangsudgifterne ved at tage boligerne i brug. Normeringsudgiften udgør pr. år 3,5 mio. kr. Og engangsudgiften udgør ca. 150.000 kr. Embedsmændene i sundhedsforvaltningen indstiller til politikerne i sundhedsudvalget, at de fremsender ønsket om åbning af ”Hyggebo” til forhandling i byrådet i forbindelse med 2011-budgetforhandlingerne.