Socialforsorg

Demente får hjælp gennem ny forening

HOBRO:Foreningen for "Livskvalitet og velfærd for demente og deres pårørende" er nu en realitet i Hobro, efter at 26 personer deltog i den stiftende generalforsamling på Hobro Bibliotek. Jytte Frederiksen orienterede indledningsvis om arbejdsgruppens hidtidige arbejde, og derefter fortalte næstformand i Alzheimerforeningen i Nordjyllands amt, beskæftigelsesvejleder Birgit Kristiansen, Aalborg, om sine erfaringer med arbejdet med demente. - Det har stor betydning, at det er personen og ikke demensen, der kommer i centrum. På den måde ses enhver adfærd som et forsøg på at kommunikere, sagde Birgit Kristiansen, som også udtrykte stor bekymring omkring den stigende medicinering af demente. Mere plejepersonale er langt bedre end den megen medicin. Derefter gik man over til den stiftende generalforsamling, og da der deltog folk fra andre kommuner end Hobro, blev det bestemt, at foreningen skal operere i hele det sydlige Himmerland. Foreningens formål er at oplyse om demenssygdomme samt at arbejde for at skabe optimale forhold for demente både på plejehjem og i private boliger. Foreningen skal også arbejde for, at demente beboere på plejehjem bliver aktiveret i "leve-bo-miljøer" samt at der bliver oprettet dagcentre som tilbud til hjemmeboende demente. Aflastning af dementes pårørende er også en af arbejdsopgaverne. Til bestyrelsen blev valgt Lajla Towle, Irma Christiansen, Gunna Drejer Klith, Hans Christian Sinkbæk og Jytte Frederiksen. Som suppleant valgtes Mona Byrial Larsen og til revisor Alice Andersen. På mødet var der en stor interesse for, at der skal gøres en større indsats med henblik på at oprette dagcentre for demente. Det har stor betydning ikke blot for de dementes hverdag, men også i høj grad for de pårørendes. Blandt mødedeltagerne var der flere unge mennesker, som havde deres demente forældre med. Det er et stort pres for en ung familie, som selv har små børn og arbejde at passe, og som også samtidig skal tage sig af en dement mor eller far. Mange af mødedeltagerne var bekymrede over de nedskæringer, der er foretaget i Hobro Kommune, såvel i hjemmeplejen som på vore plejehjem. Invitationen til mødet var sendt til samtlige 15 byrådsmedlemmer i Hobro Kommune, men ingen deltog. Til gengæld var der repræsentanter for hjemmehjælpere og social- og sundhedsassistenter samt medarbejdere fra flere plejehjem og Alderdomshjemmets dagcenter.