Demente får ikke hjælp i tide

Behandling kunne forlænge dementes liv, men de må vente. Alzheimerforeningen kritiserer regeringens behandlingsgaranti

NORDJYLLAND:Demente danskere må vente så længe på at få hjælp, at deres sygdom bliver drastisk forværret. Ifølge Alzheimerforeningen er ventetiden i dag mellem 40 uger og op til flere år, før en dement kan få stillet en diagnose. Den er nødvendig for at få ordineret den medicin, som bremser sygdommen. Omkring 100.000 demente danskere er ikke omfattet af samme to måneders behandlingsgaranti som folk, der trænger til en ny hofte eller døjer med grå stær. - Det er katastrofalt, at man ikke tager denne sygdom mere alvorligt. Man hverken dør eller bliver psykisk dårlig af at vente på en ny hofte, men den demente mister dagligt færdigheder. Sygdommen er invaliderende - også for familien. Hvis demente ikke skulle vente så længe, ville de leve et længere og bedre liv, siger Inger Marie Jensen landsformand Alzheimerforeningen. Foreningen skønner, at omkring 25.000-30.000 demente danskere i dag går rundt uden at få hjælp, selv om man ved, at medicin ville kunne hjælpe. Steen Hasselbalch, afdelingslæge på Rigshospitalets hukommelsesklinik, genkender problemet. - Vi har ikke nydt godt af regeringens 1,5 milliard til nedbringelse af ventelisterne. Demens er en fremadskridende sygdom, og derfor ville det være rimeligt, at ventetiden for disse patienter var under to måneder. Jo senere de bliver undersøgt, jo dårligere er de, når de får medicinen, siger afdelingslæge Steen Hasselbalch. Hukommelsesklinikken har netop nedbragt ventetiden fra syv til tre måneder ved hjælp af en intern ekstra bevilling. Professor Per Kragh-Sørensen, klinikchef ved demensklinikken på Odense Universitetshospital, mener, at Danmark er 15 år bagefter Sverige og andre vestlige lande på demensområdet. - På landsplan er der store problemer i forhold til behandlingen af demente. Vi har store problemer med demente, der går hjemmefra. Vi skal have et samarbejde i gang mellem praktiserende læger og hospitaler, så vi kan stille diagnosen tidligt i forløbet. Men det kræver penge, siger Per Kragh-Sørensen. Jens Ole Skov, chef for sundhedsforvaltningen i Århus Amt, kender godt til problematikken med at favorisere visse patientgrupper. Af samme grund valgte amtet i 1998 at indføre en generel behandlingsgaranti for alle sygdomme. - Vi sætter meget fokus på reparations-behandlinger som grå stær, mens der ikke er samme fokus på den store gruppe af medicinske patienter som eksempelvis demente. Der er klart en risiko for, at der sker en skævvridning i behandlingen, siger Jens Ole Skov. Det var ikke muligt at få en kommentar fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) .