Socialforsorg

Demente og pårørende har krav på respekt

Annegrete Mathiasen opfordrer til åbenhed om sygdommen

BRØNDERSLEV:Flere og flere rammes af demens, men det går ikke kun ud over den syge. Hele familien bliver påvirket og ramt. I Brønderslev Kommune kan pårørende hente hjælp og støtte hos kommunens demenskoordinator Annegrete Mathiasen. Demens Rådgivningen har til huse i Bredgade 59 i Brønderslev. Annegrete Mathiasen glæder sig over, at nogle pårørende har mod og overskud til at fortælle åbent om de problemer, der følger i kølvandet på diagnosen demens. Demens er for mange demente og deres pårørende tabubelagt. Hun fortæller, at ægtefæller ofte forsøger at dække over den syge - til ulempe for både sig selv og for den syge. For der er hjælp at hente i form af aflastning til den pårørende, dagtilbud til den syge eller praktisk og personlig hjælp i hjemmet. Et andet problem, som Annegrete Mathiasen kan se i kølvandet på en demenssygdom er isolation. Demensramte familier føler sig ofte alene og isolerede fra deres venner. Og hendes holdning er i den forbindelse klar: - Det er vigtigt, at venner og familie bliver ved med at bakke op og besøge et ægtepar, hvor den ene bliver ramt af demens. Ikke kun af hensyn til den syge - men især af hensyn til den raske ægtefælle. De skal komme uanmeldt - de skal ikke gå og vente på at få en invitation. De skal bakke op og støtte uden at blive bedt om det. Annegrete Mathiasen ved godt, at besøget kan være vanskeligt, når den dementes sprog forsvinder. Men det betyder ikke, at man bare kan blive væk. Annegrete Mathiasen understeger samtidig, at den syge har brug for at føle sig værdsat og behandlet med værdighed. - For selvom den syge funktionsmæssigt er på niveau med et barn på fem år, må man ikke glemme, at det er et menneske med et ofte langt liv bag sig - et menneske med livserfaring, der har krav på respekt og værdighed i sit sygdomsforløb. Alzheimers sygdom er en demenssygdom, som rammer hjernen og ødelægger den. Cirka 100.000 danskere lider af demens. Mellem 50% og 60% af dem har Alzheimers sygdom. Årsagen til Alzheimer kendes ikke, og sygdommen er fremadskridende og uhelbredelig. Der findes en medicin, som i bedste fald kan forsinke udviklingen af sygdommen i et par år - men den har ikke effekt på alle. Ét hyppigt symptom på svækkelse af hjernen kan være hukommelsesproblemer. De andre symptomer kan være koncentrationsbesvær, påvirkning af sprogfunktionen, nedsat orienteringsevne, nedsat evne til at udføre praktiske opgaver, nedsat evne til at tolke sanseindtryk samt ændringer i personlighed, humør og adfærd.