Demens

Dementes pårørende kan hente hjælp

Sund By sætter fokus på demens i uge 14

HIRTSHALS:En uge med særlig fokus på demensområdet. Det er, hvad Sund By fra mandag 31. marts til fredag 4. april tilbyder. Her vil pårørende til demente eller andre med berøring med demens kunne hente masser af gode råd og vejledning til den utrolig svære situation, det er at være tæt på et menneske, som er begyndende dement eller er blevet dement. Sammen med Hirtshals Kommunes demenskonsulent Birte Steen Møller har Sund By arrangeret en uge, hvor man bl.a. kan se en udstilling om demens fra a til å, bøger om emnet til orientering, videoer om undersøgelser og lægehjælp, cd-materiale, erindringskasser til brug i samværet med demenssyge samt film om demensforløb. -Tirsdag, onsdag og torsdag får vi besøg af folk fra Alzheimerforeningens bestyrelse, en med særlig viden om elektroniske hjælpemidler, pårørende, frivillige besøgsvenner/aflastere samt en medarbejder fra et demensafsnit, fortæller demenskonsulent Birte Steen Møller. Disse mennesker kan man træffe i Sund By i Hirtshals tirsdag eller torsdag. Om onsdagen bliver hele arrangementet med gæster og faglig ekspertise flyttet til Mariebo i Tversted. At være nært knyttet til et menneske, som er begyndende dement eller er blevet dement, kan være særdeles svært. - Alene det at erkende og indse, at ens slægtning er ramt af en demenssygdom, kan tage lang tid, siger Birte Steen Møller. - Og som pårørende kan man let overraskes af de følelser, der kan komme op i én ved en sådan erkendelse. Det drejer sig oftest om følelser som skyld, skam, angst og vrede. At have "nogen at tale med" er derfor vigtigt. Både for den pårørende og for den demente. - Ved at få talt om det, der er så svært, kan byrden for den pårørende blive mere bærbar. Men også den demente har brug for "nogen at tale med" og det kan være svært at håndtere. Den demente opfatter kun én meddelelse ad gangen, er længe, meget længe, om at reagere og forstår som regel kropssprog og tonefald bedre end det talte ord. Det kræver enorm tålmodighed samtidig at give den demente den respekt, som et voksent medmenneske har krav på.