Lokalpolitik

Demo-kratiet tilsidesat

En pamflet dumpede ind af døren og mindede mig om, at der snart er valg til de nye storkommuner.

Her kunne jeg så tage stilling til om jeg synes det var værd at støtte en kandidat, der både er aktiv i vandværket, har sæde i hegnsudvalget og som har arbejdet for flere parkeringspladser i et bestemt lokalområde m.v. Det er al ære værd, men det er altså svært at undgå at tænke på den proces, der gik forud for beslutningen om hvilke kommuner, der skulle lægges sammen med hvem og hvorfor. I Løkken-Vrå Kommune opstod der en udsædvanlig tumult, der nøje blev fulgt af både lokale medier og landsdækkende tv. Det var faldet de landsdækkende medier for brystet, at et snævert flertal uden nogen antagelig begrundelse ville sammenlægges med Pandrup og Brønderslev kommuner. Selv indenrigsministeren var lidt små forarget over processen i Løkken-Vrå. Den skjulte begrundelse, som det naturligt nok var upassende at nævne, nemlig: "Hvor er det mest sandsynligt, at vi kan blive genvalgt", var tydelig nok. En selvbestaltet demokratigruppe med repræsentation fra hele kommunen, havde fået nok af politikerne og satte i fællesskab politikerne under pres. Det prellede dog af på politikerne, fordi de vidste bedre og fandt ikke spørgsmålet om, hvilke kommuner Løkken-Vrå skulle lægges sammen med af så stor betydning, at man skulle høre borgernes mening om den sag. Så var det borgerne blev rigtig sure. Selv pæne borgere fra både Rakkeby, Rubjerg og Nr. Lyngby m.v. mandede sig op og fik deres debut som politiske aktivister i en moden alder. De samlede underskrifter og råbte grove skældsord efter kommunalbestyrelsen. Jeg husker det tydeligt, fordi jeg var helt uforberedt på at skulle høre det fra den kant, men alvoren var ikke til at tage fejl. Tumulten til det første møde 13. september 2004, hvor kommunesammenlægningen skulle besluttes, blev så voldsom at borgmesteren var nødt til at suspendere mødet og henlægge det til et større forum (Vråhallen) på et senere tidspunkt. Der kunne ikke skabes ro i byrådssalen. Selvom Venstre argumenterede ivrigt for, at løbet var kørt, hvis beslutningen ikke blev truffet nu, prellede det af på borgerne, der så det som et politisk overgreb og en grov tilsidesættelse af demokratiet. Senere skulle det vise sig, at løbet slet ikke var kørt. Demokratigruppen ville have en folkeafstemning, men protesterne hjalp ikke. Demokratigruppen tilbød endda at finansiere en folkeafstemning og lod tidligere det radikale folketingsmedlem Jens Jørgen Bolvig overrække borgmesteren et gavekort til en folkeafstemning. Det ønskede man ikke at benytte sig af. Til kommunalbestyrelsesmødet i Vråhallen (igen med landsdækkende presse), hvor politikerne udstyret med mikrofon og forskanset bag noget, der lignede en vej-afspærring, fik de 600 fremmødte borgerne ifølge Nordjyskes udlægning en lang næse. Det store fremmøde af borgere gjorde ikke noget indtryk. Det var tydeligt for enhver. Der var endda en af politikere, der nåede frem til den konklusion, at det var de borgere, der ikke var fremmødt, der gjorde indtryk og at de ikke fremmødte formentlig ville sammenlægges med Pandrup og Brønderslev kommuner. Så besluttede et snævert flertal i kommunalbestyrelsen at Løkken-Vrå skulle sammenlægges med Pandrup og Brønderslev kommuner og så var den potte ude. Det var den så alligevel ikke. Situationen i Løkken blev nemlig så grotesk, at det endte med at blive borgerne i Pandrup kommune, der besluttede hvem Løkken-Vrå kommune skulle sammenlægges med. En opinionsundersøgelse i Pandrup kommune afviste en sammenlægning med Løkken-Vrå. Aktivisterne i den selvbestaltede demokratigruppe var blevet hørt i Pandrup kommune. Borgerne i Pandrup skulle ikke nyde noget. Når jeg nu vælger at rode rundt i den gamle beslutningsproces (muddling through-modellen eller det der var værre) igen, så er det for at minde om at flere af de politikere, der nu skal vælges eller håber de bliver valgt til den nye Hjørring Kommune, valgte at tilsidesætte demokratiet og overhøre borgernes ønsker. Vi skal ikke glemme, hvad det var for en proces, der gik forud. Det bør vælgerne tænke på ved det kommende kommunalvalg i november 2005. Det kunne nemlig gå hen at blive en fordel. Der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at opleve en centralisering med større afstand mellem politikere og borgere. Vi kan heller ikke forvente, at alle lokalsamfundene i den gamle kommunestruktur bliver repræsenteret i det nye byråd. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan der bliver stemt og hvem, der bliver valgt. Tina Bømler er 42 år. Hun er lektor på Aalborg Universitet ved Institut for Sociale Forhold og Organisation. Hun har skrevet en række bøger om samfundets skyggesider. Har indtil for et halvt år siden været Radikalt byrådsmedlem i Løkken-Vrå kommune. Tina Bømler skriver i klummen som privatperson.