Demokraterne i USA imod Bush-enegang over for Irak

Mange demokrater er ikke overbevist om nødvendigheden af at gå i krig

WASHINGTON:Demokraterne i USA, som holder skarpt øje med vælgernes reaktion forud for midtvejsvalget i november, tog tidligere på ugen skridt til at begrænse præsident George W. Bushs beføjelser i sagen om at vælte den irakiske leder, Saddam Hussein. Kongressen er ved at udarbejde en resolution, som giver bemyndigelse til et amerikansk militært angreb mod Irak, og Demokraterne presser på for at sikre, at godkendelsen indeholder et krav til Bush om at samarbejde med USA's allierede frem for at gå enegang. Resolutionen ventes færdig inden valget 5. november. - Jeg vil sige, at det spørgsmål, jeg oftest bliver stillet, handler om, hvorvidt vi går i gang alene, siger senator Ben Nelson, som er demokrat fra delstaten Nebraska. Nelson fastslår, at netop spørgsmålet om en multilateral tilgang i stedet for en unilateral ditto bliver centralt i debatten. Bush bad i sidste uge Kongressen om lov til at bruge alle midler, som han måtte finde passende, heriblandt magtanvendelse, for at få Irak til at efterleve FN's krav om at afstå fra udvikling af masseødelæggelsesvåben og for at varetage USA's sikkerhedsinteresser, som angivelig er truet af Irak. De fleste af Demokraterne ventes at ville tilslutte sig Republikanerne og give Bush beføjelse til at føre krig mod Irak efter amerikansk-britiske beskyldninger om, at Saddam Hussein råder over kemiske, biologiske og atomare våben, som er en trussel mod USA og amerikanske allierede. Imidlertid afviser nogle af Demokraterne at lade sig overtale til at give Bush helt frie hænder i spørgsmålet. De gør ophævelser i forhold til præsidentens fremgangsmåde med at styre direkte mod en militær konflikt frem for at give FN en chance for at tvinge Irak til at opfylde forpligtelserne vedrørende de påståede masseødelæggelsesvåben. Forlanger undskyldning Senatets leder, Tom Daschle, som er demokrat, havde sent onsdag et sammenstød med Bush, som bedyrede, at Senatet "ikke er interesseret i det amerikanske folks sikkerhed". Daschle forlangte en underskyldning og sagde: - Vi burde ikke politisere denne krig. Vi burde ikke politisere udtalelserne om liv og død. Han mener, at mange amerikanere er yderst bekymrede for de omstændigheder, hvorunder USA eventuelt indleder krig mod Irak. - Der er temmelig bred støtte til en multilateral tilgang, vurderer Tom Daschle. Nogle af Demokraterne siger, at de hverken selv eller deres vælgere føler sig overbevist om, at Bush tilstrækkeligt klart har gjort rede for nødvendigheden af krig. William Delahunt, et demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus fra Massachusetts, siger, at han holdt et offentligt møde om Irak-spørgsmålet for to uger siden, og over 1000 mennesker dukkede op. - De er meget bekymrede. De synes ikke, at sagen er blevet forklaret godt nok, siger Delahunt. Senator Patrick Leahy, demokrat fra Vermont, henviser til valget 5.november, der afgør, hvilket parti der sikrer sig kontrol med Senatet og Repræsentanternes Hus: - Folk er imod en krig mod Irak. Det indtryk, jeg får, er, at folk ikke kan forstå tidsperspektivet. Tom Daschle antyder, at Demokraterne i sidste ende vil godkende resolutionen. - Vi diskuterer ændrede formuleringer med regeringen, oplyser Daschle. - I det store og hele vil Demokraterne og Republikanerne formentlig lade enhver tvivl komme præsidenten til gode, mener Tom Daschle. /ritzau/Reuters