Lokalpolitik

Demokrati bliver udvandet

STRUKTURREFORM: Hykleri - andet ord kan ikke betegne Birgitte Josefsens udtalelser om fodslag i Venstre om opbakningen til strukturreformen. Amtets udvalg har gennemgået struktturreformens konsekvenser på hver sit område. Konklusionen over hele linien har været, at såvel problemerne som uklarhederne er mange og alvorlige. Venstrefolkene inklusiv Josefsen har alle bortset fra én stemt for de kritiske høringssvar. Først da sagen kom på det åbne amtsrådsmøde, meldte Venstre fra. Ikke med argumenter om, hvor høringssvaret tager fejl, men alene med overordnede klicheer. I SF tvivler vi på, at det har været tiden værd at deltage i strukturreformens høringsfase. Uanset hvor gode argumenter man sender videre har vi ingen forventning om, at regeringen vil lytte til argumenterne - desværre. Folketingets snævre flertal valgte ikke at lytte til hverken de folk, regeringen selv havde sat til at arbejde i Strukturkommissionen - eller til de mange indsigelser fra brugergrupper og de mange brugerundersøgelser, der viser en stor grad af tilfredshed, med det arbejde, der foregår i amterne. Og nu er man på vej til at give ministerbeføjelser i et hidtil uset omfang. Med andre ord: Danske ministre skal nu egenhændigt have ret til at bestemme om service og kvalitet for det borgerne skal tilbydes. Hverken politikere eller befolkning får mulighed for at påvirke eller anke over ministerbeføjelsernes konsekvenser. Det er en undergravelse af de demokratiske rettigheder, og borgernes muligheder for at stille politikere til ansvar for deres beslutninger. Den offentlige debat er fuld af velmenende ønsker om at skabe og forbedre demokrati ude i verden. Men vores hjemlige demokrati bliver mere og mere udvandet. Og at processen om den meget store kommunalreform er det værste eksempel på demokratisk underskud, Danmark har oplevet i moderne politisk historie. Der er brug for en kommunalreform. Ikke alt fungerer optimalt ude i kommunerne eller i amtet for den sags skyld. Men vi kan ikke finde den fornuftige forklaring på de drastiske opgaveændringer, vi er præsenteret for. Man kan stort set ikke opdrive eksperter eller brugerorganisationer, som forsvarer regeringens udspil. Vismændene og miljøorganisationerne problematiserer, at man både atomiserer amternes miljøekspertise og lægger opgaven for tæt ud til de virksomheder, man skal kontrollere. Mange af brugerne og de pårørende på de specialiserede social- og undervisningsinstitutioner udtrykker en begrundet frygt for at institutionerne på sigt nedlægges eller ekspertisen forsvinder. Den eneste sandsynlige begrundelse er, at Det borgerlige Danmark vil skabe nogle større markeder, så flere af de offentlige serviceydelser kan blive udliciteret. Fornuften og erfaringerne har jo de senere år stoppet bølgen med udliciteringer. Derfor skal der noget nyt til for at få Venstres kongstanke på ret køl igen. Men konsekvenserne ved den ideologiske satsning kan vi jo læse ibl.a. amtsrådets høringssvar. Det er mennesker med brug for hjælp fra det offentlige, det går ud over.