Lokalpolitik

Demokrati eller hvad?

KOMMUNALREFORM:Nu er det blevet dagene derpå, og man har igen lyst til at bevæge sig ud på gaden. Situationen under kommunalbestyrelsesmødet i mandags var særdeles pinlig. Forholdene var heller ikke de allerbedste, det erkender jeg. Det mødet udmøntede sig i, var netop et udtryk for, at et antal borgere og en lille skare af kommunalbestyrelsesmedlemmer ville forhindre demokratiet i at komme til udfoldelse. Jeg er ked af, hvis nogle borgere havde fået det indtryk, at mødet i mandags var et debatmøde. Nogle må have sendt dette budskab? Mon der ligger en skjult dagsorden bag? Jeg vil lade disse spørgsmål stå åbne. Jeg har nemlig altid lært, at man skal gå efter bolden og ikke efter manden… Jeg skal til orientering oplyse alle læsere om, at mit navn i fremtiden ikke ses i tilknytning til Demokratigruppen. Dette skyldes ganske enkelt, at jeg ikke er blevet orienteret om gruppens seneste tiltag og har derfor ikke haft mulighed for at tage stilling eller have indflydelse. Det kalder jeg virkelig DEMOKRATI. Den manglende orientering, kan den skyldes, at jeg er en af de få, der er tilhænger af en syd-løsning? Man kan jo kun gisne. Ligeledes tager jeg stærk afstand fra nogle medlemmers opførsel på mødet i mandags. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at jeg mener, at en vejledende folkeafstemning havde været på sin plads. Et flertal i kommunalbestyrelsen er af en anden holdning, hvilket jeg accepterer fuldt ud. Næste skridt for borgerne i denne proces, vil for mig at se, være underskriftindsamlinger, der vil blive fremsendt til indenrigsministeren sammen med kommunalbestyrelsens indstilling. En gang imellem må man erkende nederlag. Man må rejse sig igen og arbejde konstruktivt ud fra den beslutning, som et flertal har afgjort på demokratisk vis. Hvis ikke vi arbejder videre med lynets hast, får vi slet ingen indflydelse som sammelægningspartner. Det vil jo være ærgerligt.