EMNER

Demokrati er en udfordring

Den franske afstemning om forfatningstraktaten blev et "non" med en klar tilkendegivelse fra det franske folk.

Dette skal tages til efterretning af den franske præsident og regering, af de 24 øvrige regeringschefer og af EU-kommisionen. Sådan er spillereglerne, når vi lever i et demokrati, og sådan skal de være. Men det er pjat, når modstandere siger, at forfatningstraktaten nu er stendød. Et demokrati arbejder ikke med absolutter. Der findes intet emne, i et demokratisk samfund, som ikke kan diskuteres igen. En af de grundlæggende og smukke ting ved demokratiet er forhandlingerne. Der, hvor meninger brydes og kompromiser dukker frem. Hvis der efter et nej ved en folkeafstemning og et eventuelt efterfølgende valg stadig er parlamentarisk flertal for afstemningstemaet, så er det op til parlamentet at finde en løsning som både folket og de politikere, som folket har valgt, kan arbejde positivt videre med. Modstanderne af forfatningtraktatens nationaltcentrede måde at tænke demokrati på kan ikke bruges. Heller ikke, hvis der bliver to, tre eller flere stater, der ender med at stemme nej til forfatningstraktaten. Der er 25 stater i EU, og alle medlemsstater skal selvfølgelig tilkendegive deres position til forfatningstraktaten. Det skal ske for at sikre det bedst mulige forhandlingsgrundlag for en eventuel genforhandling af forfatningstraktaten. Først til november 2006 er der deadline for ratificering af traktaten. På det tidspunkt ved vi, hvordan de enkelte lande står og først der kan det blive nødvendigt med løsninger, der rækker ud over det enkelte land, der har stemt nej, som for eksempel genforhandling af hele traktaten. Hvis det viser sig at f.eks. 23 lande stemmer ja, vil det da være udemokratisk, hvis hele traktaten ryger på gulvet inden de har fået lov at stemme. Jeg er selvfølgelig, som ja-siger til forfatningstraktaten, ikke glad for det franske afstemningsresultat. Forfatningstraktaten er en klar forbedring af den nuværende traktat, Nice-traktaten. Derfor skal vi i Danmark stemme ja, og gøre alt for at bevare hele eller dele af forfatningstraktaten. EU bliver mere åben, demokratisk og effektiv, hvilket er nødvendigt for at fremtidssikre EU institutionelt, økonomisk og politisk. Det har vi tilhængere i hele Europa ikke været gode nok til at gøre opmærksom på, men det er deri, den demokratiske udfordring ligger.