EMNER

Demokrati for børn og unge?

Jeg elsker demokrati, siger Naser Khader. Mon hans demokrati også omfatter børn og unge? Jeg har sendt ham følgende brev: Kære Naser. Der har været talt om at nedsætte valgretsalderen til 16 år. Befolkningen bliver ældre.

Derfor bør flere unge inddrages i den demokratiske beslutningsproces, lyder et af argumenterne. At nedsætte valgretsalderen løser imidlertid ikke det principielle problem, for hvad så med de 15-, de 14-, de 13-årige osv.? At fastsætte en grænse for, hvornår et menneske er demokratisk modent, er og bliver en umulighed. Løsningen er derfor ikke nedsættelse af valgretsalderen, men afskaffelse af valgretsalderen. Ideen er ikke min. Den kommer fra en pige, der dengang var blot ti år gammel. Hun udtrykte det således: ”Hvorfor kan man ikke bare gå ned på kommunen og bede om sin valgret, når man synes, man er parat?” Det er ikke vanskeligt at forestille sig et demokrati uden aldersmæssig diskrimination. Fleksibel valgretsalder betyder, at barnet/den unge, når barnet/den unge selv ønsker det, henvender sig på kommunens folkeregister og beder om at blive optaget på valglisten. Beslutningen om at effektuere sin - i princippet medfødte - stemmeret bliver dermed taget som resultat af en overvejelse hos barnet/den unge selv, og ikke som resultat af et magtforhold mellem voksne med stemmeret og børn uden stemmeret. Men vi må aldrig presse børn til demokratisk deltagelse. Fleksibel valgretsalder indeholder netop den psykologiske elastik, der er nødvendig af hensyn til respekten for børns sociale og psykologiske særegenhed. Fleksibel valgretsalder vil være et vigtigt skridt i retning af reel politisk ligestilling, men forslaget har ikke alene betydning for vort eget demokrati. At give 1,2 mio. danske børn mulighed for demokratisk indflydelse vil være et vigtigt signal at sende til resten af verden, hvor millioner af børn lever i undertrykkelse. Forslaget vil sætte Danmark på verdenskortet – på den gode måde. Du elsker demokrati, siger du. Har du det mod, der skal til? Vil du gøre fleksibel valgretsalder til en del af dit politiske program? Pigen og hendes kammerater venter spændt på svar.