EMNER

Demokrati gælder alle

Dansk Folkeparti har stillet et usympatisk og temmeligt udemokratisk forslag. Partiet vil begrænse stemmeretten til lokalvalg for udlændinge i Danmark. Det er en fuldstændig forfejlet konklusion af en ellers udmærket undersøgelse, der viste, at en meget stor del af vore medborgere med anden etnisk herkomst enddansk udøver deres demokratiske borgerpligt. De deltager i de lokale valg og er med til at forme de samfund. de lever i. I mine øjne er det positivt, at vores nye medborgere udnytter muligheden for demokratisk indflydelse og deltager i deres lokale samfund. Det er et tegn på vilje og engagement i det danske samfund og en opløftende tendens i en udvikling, der ellers ikke altid ser lige god ud. At deltage i den demokratiske proces er vigtig for indlæringen af danske normer og skikke og er med til at give alle, der stemmer, et medansvar for denudvikling der sker i lokalsamfundene. At fratage dem stemmeretten vil kun føre til mindre integration, ikke mere. Rasmus Prehn folketingskandidat og byrådsmedlem (S), Reberbansgade 52, Aalborg rp-byraad@aalborg.dk