EMNER

Demokrati i fare

I Ungarn har der været vilde demonstrationer, fordi statsministeren er blevet afsløret i bevidst at have løjet om landets økonomi før valget for at vinde det.

Reaktionen er forståelig. Vores demokrati bygger ikke kun på stemmeret, men også på, at politikerne er troværdige. I USA har præsident Bush mistet enhver troværdighed efter at begge argumenter for at gå i krig i Irak har vist sig at være falske: Irak havde ingen biologiske eller kemiske masseødelæggelsesvåben, og Saddam Hussein havde ingen kontakt til Al-Qaida. Poul Nyrup Rasmussen blev skældt huden fuld, fordi han ændrede på efterlønnen, efter at have sagt, at han ville bevare den. Jeg hørte Nyrup udtale, at ”det skulle gøres mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet”. Underforstået: Det skulle blive mindre attraktivt at gå på efterløn. Nyrup skulle have sagt det direkte – rent faktisk sikrede han en god revidering af reglerne for efterløn, og dem kunne han med stolthed have forsvaret. Nu kostede det ham troværdighed, at han udtalte sig så uklart, at folk opfattede det, som om efterlønnen ville fortsætte uændret. Løkke Rasmussen fik gennemført en kommunalreform, der gennemgribende ændrer Danmarkskortet. Da Fogh Rasmussen for fem år siden gik til valg, var der ingen almindelige mennesker, som anede, at kommunerne skulle lægges sammen. Det skete med den begrundelse, at det var nødvendigt for effektivitetens skyld. Borgerne skulle have samme service for færre penge. Nu sker det modsatte: Ringere service for samme skat. I Brønderslev-Dronninglund kommune vil sammenlægningen koste skatteborgerne omkring 38 mio. kroner. Dansk Folkeparti himler op, hver gang der er chance for at markere sig på nogle enkeltsager – som f.eks. gammelt kød i frysediskene. Men hvis en VK-minister kommer i farezonen, falder Pia og kompagni til ro – DF skal jo sikre regeringens overlevelse. I Dronninglund mødte socialdemokraterne for tre et halvt år siden op med et forslag til kommunen om, at den skulle være Nordjyllands grønneste. Formanden for Teknisk Udvalg, Bendt Danielsen, så gerne, at der stod en bredere gruppe bag sådan et ønske. Socialdemokraterne indbød derfor andre partier, græsrodsbevægelser og borgerforeninger til et møde om emnet. Det blev en ubetinget succes. Der blev nedsat arbejdsgrupper, og i august 2003 kunne Socialdemokraterne på vegne af en bred gruppe af borgere aflevere en række konkrete forslag. Vi har siden rykket og rykket for svar. Men noget tyder på, at forslagene blot samler støv i en skuffe. For halvandet år siden fik vi at vide, at Dronninglund fortsat skulle være Nordjyllands grønneste kommune. Nu har vi igen rykket for svar, og vi ville bl.a. gerne vide, hvordan man kan påstå, at kommunen allerede er den grønneste. Hvordan måler man det? I det nye svar fra Bendt Danielsen henvises til det gamle svar. Det bliver det jo ikke bedre af. Over tyve mennesker, der har deltaget i et seriøst arbejde om at udvikle forslag til ”en grøn kommune”, må konstatere, at opfordringen til at samle en bred opbakning bag det oprindelige S-forslag ikke var alvorligt ment. Der er måske en grund til, at flere og flere vælger ikke at være medlem af et politisk parti. Men uden partier, uden nogle politiske værdier, hvor havner vi så? Demokrati kræver engagement og ærlighed. Det bygger på politiske partier. Det forudsætter, at der er mennesker, som vil ofre energi på organisationsarbejde og politisk debat. Med uærlighed, flugt fra løfter, medieprofilering på enkeltsager, tom flinke-snak og løgne er demokratiet truet. Jeg synes ikke, at det er lige meget, om vi har en verden med ulighed lokalt og globalt, om miljøet ødelægges, om demokratiet fungerer, om velfærdssamfundet fortsætter. Derfor har jeg valgt at være medlem af et parti. [ Frede Hansen, Thorup Hedevej 3, Dronninglund, er sekretær i Dronninglund Socialdemokratiske Vælgerforening. E-mail: helleogfrede@post.tele.dk www.fredehansen.dk