Lokalpolitik

Demokrati i Landsbyforum

Posterne som formand og næstformand skal fremover vælges blandt medlemmerne.

Demokratiet er ved at nå ind i Landsbyforums gemakker. Udvalget for Landdistrikter, Erhverv og Turisme har lyttet til kritiske røster i forbindelse med, at et forslag til strategi for udvikling af landdistrikter har været ude i høring. Derfor lægger udvalget nu op til, at posterne som formand og næstformand for Landsbyforum fremover skal vælges blandt dets medlemmer. Landsbyforum blev oprettet som en paraplyorganisation for landsbyrådene i de fire gamle kommuner, da de blev lagt sammen til den nye Hjørring Kommune, men med formanden for LET-udvalget som født formand. Ifølge udvalgsformand Knud Rødbro, Lokallisten, af praktiske grunde, men det var dog ikke et punkt, som var taget med i det udsendte forslag. Formanden for LET-udvalget kan stadig blive formand for Landsbyforum, men i så fald vil det være de øvrige forummedlemmer, der foretager valget. Fra forslagsstiller, forummedlem Kjeld Larsen, Tversted er der dog lagt op til, at Landsbyforum skal have en uafhængig talsmand i forhold til det politiske system. LET-udvalget indstiller også til den videre behandling af strategien for udvikling af landdistriktet, at Landsbyforum består af 13-15 medlemmer, herunder formand og næstformand i LET-udvalget. Mens der er enighed om demokratiske valg til Landsbyforum, så er LET-udvalget uenige om, hvilken rolle dette forum skal spille i strategien for landdistriktet. Et udvalgsflertal går imod den overvejende stemning i Landsbyforum vedrørende den måde samarbejdet med kommunen skal foregå på. Udvalgsflertallet går ind for organisationsmodel 1, hvor Landsbyrådet er den centrale partner, mens udvalgsmedlemmer Jens Chr. Larsen (UP) og Lisbeth Jensen (SF) går ind for, at samarbejdet udbygges lokalt med de lokale landsbyråd, som så organiseres som foreninger. I forbindelse med høringen kom der 27 tilbagemeldinger, herunder de omtalte om Landsbyforum. Udvalget afviste at ændre ordet landdistriktet til landdistrikterne, men ellers vil de øvrige bemærkninger blive indarbejdet i forslaget til strategien for landområdet.