Film

Demokrati med en damphammer

KOMMUNALREFORM:Drejebogen til Løkken-Vrå Kommunes indgang i en kommende storkommune synes langt hen at være skrevet færdig. Morgenkaffemøder blandt borgmestre og interne partikontakter synes at have lagt strategien, og ve den, der nu vil ændre i manuskriptet. De mødes af det magttavse flertal med sprogets værste gloser: "Københavner" for eksempel! Lukketheden har været præget af forløbet, og mistanken om forhåndsaftaler må brede sig i takt med byrådsflertallets pres for forceret mødeafholdelse og hurtige afstemninger. De har valgt at se denne beslutningstagning som en gave til sig selv og partiet, og vrisser af basisdemokratiet, som hævder at netop denne afgørelse må være folkeeje. På landsplan er der ellers blevet tradition for nationale kompromisser om de store spørgsmål, netop for at bære en langsigtet løsning igennem, som ikke slår skår og deler befolkningen. Men i Løkken-Vrå Kommune kender handlekraften hos det snævre flertal ingen grænser. De er skræmmende handlekraftige. Det er demokratiets grundregel, at folket kan afsætte sine politikere. Det kan vi bare ikke lige nu. Det modsatte: at politikerne afsætter folket, er der kun få og skræmmende eksempler på i historien, men nu snerper det derhenad. Vi har i virkeligheden tiden til en grundig undersøgelse og orienteringsfase i flere retninger. Vi har tiden til at vi - på mere end borgmesterniveau - spørger, mødes og drøfter. Det demokratiske selvmordspiloter, der navigerer i øjeblikket, risikerer at skabe ulægelige sår. Men tiden er næppe forpasset til at indgå "et kommunalt kompromis", og spole processen tilbage til et mere åbent og fælles udgangspunkt. Den, der overvinder sig selv, er større end den, der overvinder et land.