EMNER

Demokrati ramt af vejsidebomber

AFGHANISTAN:Hvis blot en del af hensigten med tilstedeværelsen af dansk og anden vesterlandsk militær i Afghanistan har været, at landet skulle bibringes en smule demokratisk indstilling, synes denne hensigt at være stødt på noget, der kan ligne en vejsidebombe. En afghansk journalist, den 24-årige Parwiz Kambakhsh, er dømt til døden for blasfemi. Årsagen er, at han har hentet debatartikler på internettet vedrørende kvinders rettigheder og delt dem ud blandt sine medstuderende. Vel ikke ganske uventet er ikke demokrati, men islamisering i fremmarch i landet. Derfor er det afghanske retssystem ikke noget retssystem i vestlig forstand, men det er en sammenblanding af religion og den rådende politik. Det har derfor ikke været muligt for Parwiz Kambakhsh at få en forsvarsadvokat i sin sag. Ingen tør påtage sig opgaven, så han må nøjes med at være sin egen forsvarer i en umulig sag, hvor han allerede er dødsdømt ved den øverste provinsdomstol. Tilsyneladende er nu den dødsdømtes eneste udvej, at han kan håbe på præsident Hamid Karsais nåde, idet præsidentens underskrift er nødvendig, før dødsdommen kan eksekveres. Måske er den sidste udvej, at der fra vestlig side kan lægges pres på præsidenten, så man kan formå ham til ikke at underskrive dødsdommen. Hvis der overhovedet skal være blot det allermindste gran af demokrati i noget civiliseret samfund, må dette afspejle sig i samfundets retsvæsen, så alle kan behandles lige. For Afghanistans vedkommende synes selv denne absolut nødvendige forudsætning for demokrati ikke engang at være ”en by i Rusland” eller Langtbortistan; det synes snarere at være en vejsidebombe i det stakkels land, hvor bl.a. dansk militær på trods af disse hårrejsende kendsgerninger er til stede uden egentlig at være klar over, hvorfor de er der.