Hospitaler

Demokrati tilsidesat

SYGEHUSPLAN:Så fik vi svaret fra regeringen om, hvordan de ser fremtiden for Aalborg Sygehus, nemlig at det skal udbygges ved Aalborg Sygehus Syd. Den endelige afgørelse er heldigvis ikke truffet endnu. Regionsrådet er blevet bedt om, at bibringe mere dokumentation for argumenterne for Aalborg Øst, og det skal de hjertens gerne få. Man kan dog undre sig over det demokratiske element i hele sagen. Hvordan kan man overhøre et enigt regionsråd, som i øvrigt har opbakning af et enigt Aalborg byråd i planerne om et nybygget sygehus i Aalborg Øst? Det giver absolut ingen mening, når man sammenholder det med processen. Fogh har selv udtalt, at det var nødvendigt at bygge nyt, når det omhandlede flere af de største sygehuse. Det skulle være slut med lappeløsninger. Kravene til at bygge nyt sygehus var, at det skulle placeres uden for byen, på stort areal, der giver muligheder for udvidelser og hvor der er gode trafikforhold gerne tæt på motorvej. Det opfyldes 100 pct. ved Aalborg Øst. Det skal sammenholdes med det kludetæppe, der er gældende i dag for Aalborg Sygehus, hvor mange funktioner er placeret i forskellige bygninger og enkelte vidt forskellige steder rundt i byen. I samme forbindelse skal man forholde sig til de fremtidige konsekvenser ved at udbygge sygehus syd. Der vil ikke være plads til fremtidige udvidelser, der vil foregå et byggekaos i minimum 22 år, det vil blive langt dyre pr. m2 og aldrig så godt som et nybyggeri i Øst og trafikkaoset vil stige og stige. Det vil have en lang række konsekvenser. Det vil det have ift. Aalborg by, men helt særligt i forhold til den fremtidige udvikling med lægerekruttering, fastholdelse af højspecialiseret specialer og med tiden gerne en lægeuddannelse. Vi skal som den tredje største kommune, ikke trænges op i et hjørne. Når regeringen derfor vil bestemme at de afsatte 3,2 mia. kr. (som er inkl. egenfinansiering) skal bruges til en udbygning af sygehus syd, kan man kun være dybt skuffet og dybest set chokeret.