EMNER

Demokratiet skal respekteres

3. FORBINDELSE: Efter to debatindlæg i NORDJYSKE’s Aalborg-sektion søndag, er jeg nødt til at kommentere. Jahn Poulsen argumenterer imod en 3. limfjordsforbindelse gennem vestbyen. Det kan man kun give samrådet i vestbyen ret i. Linieføringen ind gennem den tætte vestby og de store indgreb der skal foretage herved, er ret uoverskuelige. Lindholmlinien kan derfor ikke være den rette løsning. Jørgen Andersen argumenterer imod en forbindelse over Egholm. Jørgen Andersen sætter sig i den forbindelse i lidt af et dilemma, da han derved nedbryder den demokratiske proces, som gav flertal for netop en linieføring over Egholm. Når man ved, at Jørgen Andersen selv er stor forkæmper for specielt nærdemokratiets vilkår og tidligere højlydt protesterede, hvis byrådsrepræsentanter rendte fra sine standpunkter, så ser vi nu Jørgen Andersen lave lobbyarbejde, for netop det vendekåberi han tidligere var stor modstander af. Det er helt rigtigt, at politikerne aldrig bliver enige om, hvor linieføringen skal ligge. Men den uenighed er Jørgen selv formand for at frembringe, ved ikke at ville respektere tidligere demokratiske beslutninger. Hvis vi ser bort fra Lindholmsløsningen og ser på de to andre løsninger, så er det ikke helt rigtigt, at Egholm er sådan en perle, som Jørgen Andersen gør sig til talsmand for. Hvilket man kan se på luftfoto over området, opdyrket landbrugsjord på hele øen. Desuden bør man inden man tager stilling, læse det materiale der er sendt i høring. Her vil man kunne se, hvilke store hensyn der er blevet taget, for netop at skåne både miljøet og beboede områder på hele den nye strækning. Når man så løfter blikket lidt over hvad det snævre syn ser, så har vi et vestligt Nordjylland og et Stor-Aalborg, der står med store trafikale problemer i fremtiden. Selv hvis man vælger et ekstra rør i øst. Hvis løsningen bliver et ekstra rør på den nuværende strækning, så bliver dette kun en halv løsning, som stadigt vil være meget sårbar. Desuden skal vi huske på, at miljøomkostningerne er mindst lige så store ved en østforbindelse og den redder ikke ligesom Egholmlinien menneskeliv. Det vil blive et kolossalt stort trafikalt pres man lægger på midtbyen, Vejgaard og Øgade kvarterene, for at lede den nødvendige trafik netop ud til vestbyen.