EMNER

Demokratiets forlængede arm

Kommunens digitale gadekær giver en ekstra dimension til det lokale demokrati, mener forsker

HALS:Det lokale debatforum på internettet, hals.dk, har været en vitaminindsprøjtning til det lokale demokrati i kommunen. - Jeg vil sige, at hals.dk gør en demokratisk forskel, vurderer lektor Lars Torpe fra Aalborg Universitet. Han har sammen med to kolleger forsket i det digitale gadekær for at kortlægge den demokratiske effekt. - I Danmark har cirka 40 procent af alle kommuner sådan et forum, men der er mig bekendt ingen, der fungerer lige så godt som det her i Hals, fortæller Lars Torpe. - Hals.dk er noget unikt i den forstand, at det er lykkedes at skabe et kommunalt forum, hvor politikere og borgere snakker med hinanden. Den lige vej Netop den korte vej mellem borgere og politikere peger universitetslektoren på som en af de væsentligste gevinster ved hals.dk. - En del politikere bruger flittigt hjemmesiden, og det er en af årsagerne til, at den fungerer så godt, siger Lars Torpe. - Det er vigtigt, at man bliver hørt, når man skriver et indlæg. Der er også en gevinst for politikerne ved at bevæge sig i det digitale debatforum. Her kan de lynhurtigt tage en pejling på, hvad der optager sindene i lokalsamfundet, og indlæggene kommer fra et bredt udsnit af befolkningen. - På hals.dk er det ikke kun Tordenskjjolds soldater - altså dem der skriver læserbreve til aviserne og på andre måder er aktive i samfundet - som skriver. - I vores undersøgelse kan vi se, at det er et politisk og socialt bredt udsnit af befolkningen med en lille overrepræsentation af de veluddannede, fortæller Lars Torpe. - Det er ikke kun ting, som har været oppe i pressen, der debatteres. De fylder noget, men der bliver også diskuteret ting, som ikke har været og aldrig kommer i aviserne. Personangreb på nettet Lars Torpe henviser blandt andet til en tendens, der er på hals.dk, hvor enkeltpersoners sager tages op igen og igen. - Der er enkelte, som meget vedholdende bider sig fat i enkelte sager. Det kan være til stor irritation for andre brugere, fortæller han. I nogle tilfælde bruges det digitale gadekær til personlige angreb på ansatte i den kommunale forvaltning, som enkelte af internetdebattørerne har set sig gale på. Denne optræden fik i oktober måned det socialdemokratiske byrådsmedlem Jonna Hansen til at udtale, at man burde "lukke skidtet" (se andetsteds på siden). Også Lars Torpe mener, at det er en relevant problematik at forholde sig til. - Nettet har samme fordele og ulemper som det talte ord. Der er ikke langt til tangenterne, når man vil ud med noget. - Det er et dilemma med personangrebene. Kvaliteten er, at det er et åbent medie. Kommunen kan ikke begynde at sortere noget væk uden at blive mistænkt for censur, så den må acceptere kun at fjerne det, som strider direkte mod lovgivningen, mener Lars Torpe. Et skud i foden Han er ikke den store tilhænger af Jonna Hansens tanker om at "lukke skidtet". - Det vil være en meget stor skam at lukke hals.dk. På demokratiets vegne vil jeg mene, at det vil være at skyde sig selv i foden. Nu har man fået noget unikt op at stå, og så vil det være en skam at nedlægge det. - De positive erfaringer, de rhar været ved debatforummet vejer langt tungere end de vildskud, der har været, slutter Lars Torpe.