EMNER

Demokratiets store dag

Efter ganske få ugers forholdsvis kaotisk valgkamp er det langt om længe blevet demokratiets store dag, danskernes sjette valg til Europa-parlamentet. Ved siden af så meget andet har de forløbne uger været et ret tankevækkende skoleeksempel på, hvordan det ikke skal gøres. Først og fremmest er EU - og dermed Europa-parlamentet - blevet en samarbejdsorganisation med så stor en indflydelse, at det ikke nytter noget, at vi først begynder at diskutere EU, når vi så at sige skal, altså senest hvert femte år, når der er valg til parlamentet, og så i øvrigt, når der skal stemmes om traktater. Det er med andre ord ikke nok, at Danmark er en del af EU og har været det siden ja'et 2. oktober 1972 - EU skal også blive en del af Danmark. Først og fremmest fordi det Europa-parlament, som vi danskere skal vælge 14 kandidater til i dag, siden etableringen i 1979 har fået stadig større indflydelse. Det er måske nok korrekt, at det før i tiden ikke var noget rigtigt parlament - eller "et Mickey Mouse-parlament", som nogle politikere har kaldt det - men støt og roligt er magten flyttet fra lovforslagsstillerne i EU-Kommissionen og til Europa-parlamentet, så parlamentet i dag tegner hovedlinjerne for langt den største del af lovgivningen. Derfor giver det mindre end nogensinde mening at sige om tidligere eller nuværende folketingsmedlemmer, at "de er på vej ud af dansk politik", fordi de stiller op til Europa-parlamentet og måske ender med at blive valgt. For på deres plads i Bruxelles og Strasbourg kan de meget nemt ende med at få større indflydelse end de nogensinde ville have fået på Christiansborg hjemme i Danmark. Alt i alt fortjener EU - og dermed Europa-parlamentet - at blive taget alvorligt. Også som symbol på samarbejde i en verdensdel, hvor der bestemt ikke altid har åndet af fred og fordragelighed. Derfor er det også afgørende betydning, at danskerne forstår at overvinde den værste magelighed og ugidelighed og sørger for at bruge den stemmeret, som jo slet ikke findes i foruroligende mange lande kloden over. At stemme er en borgerpligt.