Lokalpolitik

Demokratigruppen indstiller arbejdet

Underskritsindsamling om kommunesammenlægning bliver ikke gjort færdig

LØKKEN-VRÅ:Demokratigruppen har efter et møde tirsdag indstillet arbejdet. Gruppen kæmpede for en folkeafstemning om kommunesammenlægningen, men et knebent flertal i kommunalbestyrelsen forkastede forslaget to gange. Mange medlemmer af demokratigruppen ønskede en nordlig sammenlægning, og gruppen blev dannet, da et kommunalbestyrelsen arbejdede for en syd-løsning. - Men på trods af, at mange i demokratigruppen er tilfredse med resultatet, er vi altså ikke tilfredse med processen. Vi havde ønsket os et reelt nærdemokrati. Den holdning tager vi nu med os ind i den nye Hjørring Storkommune, fastslår demokratigruppen. Ikke desto mindre er der ikke stemning for at fortsætte den underskriftsindsamling, der blev startet for at finde ud af, hvilke kommuner flertallet af borgerne i Løkken-Vrå ønsker sammenlægning med. - Set i bakspejlet var der en generel forskel på nord- og syd-tilhængerne i kommunen. Mange nord-tilhængere ønskede kommunen delt, hvis det ikke kunne blive en nordløsning. Mens der ikke var mange mod syd, der markerede, at de ønskede en deling frem for en nord-løsning. Havde dette været tilfældet, havde Demokrati-gruppen gennemført afstemningen fuldt ud, forsikrer gruppen. Medlemmerne af demokratigruppen er dog stadig parat til at slå et slag for demokratiet. - Skulle der være borgere, for eksempel i den sydlige del af kommunen, som har interesse i det, er de stadig velkomne til at kontakte enkeltpersoner fra gruppen, understreger demokratigruppen.