Lokalpolitik

Demokratisk underskud i Maskinhallen

25 borgere og tre borgmestre diskuterede demokratiet vilkår i den nye storkommune

FREDERIKSHAVN:Serviceniveauet i den ny Frederikshavn Kommune bliver fastsat af det nye byråd, men det bliver ikke efter højeste fællesnævner. Det slog Skagens borgmester, Hans Rex Christensen, (V), fast på det politiske møde i Maskinhallen onsdag aften. - Jeg har set, at Socialdemokraternes gruppeformand i Sæby, Birgit Hansen, har udtalt, at vi skal gå efter højeste fællesnævner, men det vil kræve at vi har en pengemaskine eller en trykpresse, der kan lave pengesedler. Vi kommer ud i en stram budgetprocedure, hvor der ikke er plads til realvækst og derfor er vi nødt til at regulere op og ned på de enkelte niveauer i de tre kommuner, sagde Hans Rex. I dag er der store forskelle på de kommunale nøgletal de tre kommuner imellem. Skagen har landets dyreste grundværdier og den højeste grundskyldspromille, 25, mod 14 i Frederikshavn og Sæby, og en harmonisering af ejendomsskatten bliver en af de store opgaver for den nye storkommunes første byråd. Sæbys borgmester, Folmer Hansen (V), opfordrede til at slippe koblingen mellem udgiftsniveau og serviceniveau. - Et højt udgiftsniveau er ikke altid ensbetydende med høj service, men det er selvfølgelig nemmere at sammenligne pengeforbruget end kvaliteten. Frederikshavns borgmester, Erik Sørensen (S), sagde, at de tre byråd allerede ved budgetlægningen for næste år bør skele til nabokommunerne og begynde at tilnærme sig samme serviceniveau. - Serviceniveauet bliver det store tema i den kommende valgkamp for serviceniveauet skal selvfølgelig være det samme i hele den nye storkommune, sagde Erik Sørensen. Demokratiets vilkår Overskriften for debatmødet var demokratiets vilkår i storkommunen og at dømme efter fremmødet er der et stort demokratisk underskud. Vel var der konkurrence fra fodboldlandskamp på tv, men fremmødet på sølle 25 trofaste partisoldater var alligevel skuffende og debatten handlede da også om, hvordan man får nærdemokratiet til at fungere og borgerne inddraget i en engageret og aktiv beslutningsproces. Hans Rex fremhævede Århus som eksempel på en storkommune, der har sat borgerinddragelse i system. Her har man 29 fællesråd for lokalområder spredt over hele kommunen, som på et tidligt tidspunkt tages med på råd og inddrages i beslutningsprocessen. - På den måde definerer man et spillerum for medindflydelse. Politikerne får nogle at kommunikere med, men det skal være enkle, kortvarige forløb, ellers kører man træt i det, sagde Hans Rex. Erik Sørensen understregede, at beslutningskompetencen skal ligge i byrådet. - Men vi skal sætte dialogen med de mange foreninger, det være sig fritid, turisme, erhverv, handelstand med mere, i system og alle disse mennesker bliver trækkraften, der udjævner de forskellige kulturer og kitter de tre kommuner sammen til én ny kommune. Hanne Heilmann, der stiller op for SF i Skagen, var bekymret for miljøopgaverne, der flyttes fra amterne til kommunerne, men mødte ingen forståelse hos de tre borgmestre. - Jeg deler ikke mit partis skepsis på det område og ser ingen grund til at mistænke kommunerne for at ligge under for erhvervsinteresser og ikke kunne klare den opgave, sagde Erik Sørensen. Folmer Hansen ser frem til, at kommunerne overtager miljøopgaverne. - Det har ofte været en sej dans med enorm lang sagsbehandlingstid, sagde Sæbys borgmester.