Lokalpolitik

Demokratiske beslutninger

DLG:Venstres gruppeformand Hans Jørgen Kaptain udtaler i Nordjyske d.10 marts, at det var en demokratisk beslutning da byrådet besluttede at sælge DLG-bygningen. Det er helt korrekt. Naturligvis!! Det er lige så korrekt som alle de mange andre beslutninger byrådet træffer. At der skulle være noget helt specielt korrekt ved netop denne beslutning, der gør, at det er nødvendigt, at kalde de store overskrifter frem for at oplyse den undrende læser om, at her er truffet en demokratisk beslutning, har jeg svært ved at se. Alle byrådsbeslutninger bygger naturligvis på, at der er flere byrådsmedlemmer, der stemmer for et forslag end imod. Når jeg skriver alle, nåh ja, så overdriver jeg måske en smule. Der var engang et flertal på 13 for og 8 imod, så vidt jeg husker, der besluttede, at der skulle bygges et kulturhus på Sæby havn. Denne beslutning nød tilslutning i vide kredse af befolkningen og blev betegnet som en visionær og fremadrettet måde at udnytte en bygning på. Dette til trods, blev denne flertalsbeslutning underkendt af een person og projektet blev arkiveret lodret. Det glæder mig, at HJK er enig i, at det var en handling der stoppede udviklingen på havnen. Ingen kan naturligvis være tjent med at udviklingen på havnen endnu engang stoppes. Derfor, lad os i de aktuelle havnesager begynde på en frisk. Med lidt god vilje og i et bredt samarbejde kan det lade sig gøre at skabe et attraktivt havnemiljø. Det fortjener vi alle!