Lokalpolitik

Demonstration blev næsten overhørt

Først i anden runde blev aktionen nævnt i byrådssalen

MARIAGERFJORD:Politikerne i Mariagerfjord Kommune lod det i byrådssalen i aftes forbigå i - næsten - tavshed, at omkring 150 ældre bevæbnet med varm kaffe, småkager og flødekarameller forud for mødet havde taget opstilling foran rådhuset i Hadsund for at protestere mod varslede nedskæringer på ældreområdet. Først i anden politikerrunde, da turen kom til formanden for det udskældte omsorgsudvalg, Poul Bergmann (S) blev demonstrationen nævnt, og det skinnede tydeligt i gennem, at Bergmann ikke brød sig om fremgangsmåden. - Fire-fem busser med ældre fra Hobro viser, at det er ressourcepersoner, der kommer i Bie Centret, sagde Poul Bergmann. Bie Centret er i budgetoplægget nævnt som et af de områder, hvor der kan spares gennem øget brugerbetaling. Det har omsorgsudvalget peget på i et forsøg på at få enderne til at nå sammen, og Poul Bergmann kaldte det uartigt og billigt, at Venstres Mogens Jespersen efter et enkelt besøg i centret i søndags i NORDJYSKE Stiftstidende har erklæret, at Bie Centret skal bevares og altså friholdes for de store besparelser. - Vi skal altså passe på, at det ikke er medierne, der sætter dagsordenen, sagde Bergmann med reference til den debat, der har været i denne avis om bl.a. ældrecentret i Hobro. Mogens Jespersen forsvarede sin ret til at udtale sig, men bort set fra den dialog mellem de to politikere blev 1. behandlingen af Mariagerfjord Kommunes 2008 budget en særdeles fredelig affære. Bordet rundt erklærede ordførerne, at de er parat til et positivt samarbejde i et forsøg på at nå til enighed. Borgmester H.C. Maarup har foreslået en skattestigning på 0,4 procent. Den vil give et provenu på godt en snes mio. kr., og ingen faldt for fristelsen til omgående at afvise forslaget. Politikerne stiler mod et budget, hvor kassen dels styrkes med omkring 30 mio. kr., og hvor der samtidig bliver omkring 40 mio. kr. til anlæg - ca. 1000 kr. pr. indbygger