Demonstrationer for ældre?

PROTEST:I disse dage er der rundt omring demonstrationer inden for skole- og daginstitionsområdet på grund af forestående forslag om besparelser på disse område - fint nok. Men hvor er demonstranterne for de syge og ældre, de ikke kan klare hverdagens gøremål - herunder at komme i bad? For det har før været fremme i pressen, at bl.a. nogle ældre kun får bad hver 14. dag p.g.a. for lidt personale, hvilket efter min mening er nedværdigende for borgerne, det går ud over. Jeg har også kendskab til, at nogle ældre får et så lille minimum af rengøring, at kommunens repræsentant faktisk kun når at komme i hjemmet og vende for derefter at skulle videre til næste borger? Er det ikke også nedværdigende og også at holde grin med de borgere, der har brug for hjælpen?