Den åbne skole er den forkerte vej

SKOLEN:Debatten om den nye skole i Hadsund kører på ret så høje nagler. Årsagen er især den banebrydende ændring fra det lukkede klasseværelse, hvor hver klassetrin i timerne er afsondret med lukkede døre. Nu er Hadsund Skole bygget med åbne rum, hvor lyden fra de forskellige klasser forplanter sig, og ideen er vel også, at de senere år på tværs af klasserne i perioder er samlet i større enheder. Da jeg som tilflytter hørte om Hadsund Skole, gik tanken på den uro, det vil medføre og ikke mindst problemerne for den svage elev, hvor der kræves særlig ro og hensyn. At man føler sig lille i sin egen gruppe, kan være svært, men nu kan der også lyttes med fra naboklasserne. Jeg tror ikke at sagkundskaben ved indretning af Hadsund Skole har tænkt på de børn. Nu viser der sig også praktiske problemer med indeklimaet som helhed, og diverse myndigheder har påbudt ændringer med betydelige fordyrelse af prisen de over 100 millioner kroner, Hadsund Skole for nuværende har kostet. Selvfølgelig vil der ved så banebrydende et projekt dukke ekstraudgifter op. Men er systemet fremtiden. På et møde forleden i skoven, som Hadsund Pensionistforening havde arrangeret med borgmester Karl Christensen, der fortalte om den nye kommunalstruktur i den kommende Mariagerfjord Kommune, blev den nye skole i Hadsund diskuteret. Og det er tydeligt, at kommunens førstemand er frustreret over udviklingen omkring skolen. Men han fastholder et systemet er fremtiden. Så skråsikker er skoleleder ved Hadsund Skole Allan Krone tilsyneladende ikke, for hans udtaler til NORDJYSKE Stiftstidende er, hvis man får Hadsund til at fungere efter hensigten, så er det den første skole af den type, det er lykkedes for. Med den udtalelse fra en fagmand står man som borger og skatteyder tilbage med spørgsmålet: Hvordan hulen kunne kommunalbestyrelsen godkende et projekt i den størrelse, der konstateres ikke at fungere andre steder? Men vedrørende hele idéen om den åbne skole er der tydelig tendenser, der viser, at det er den forkerte vej i undervisningssystemet man bevæger sig ad. Gruppearbejde har de seneste år været på fremmarch, men med undervisningsminister Bertel Haarders ord på regeringens vegne, er der nu ændret væsentligt via en ny eksamensreform. Det betyder i praksis, at den enkelte elev alene ved eksamensbordet skal gøre sig fortjent til den karakter, som vedkommendes viden berettiger til. Så gruppearbejde vil få et skud fra boven i fremtidens undervisningsform til fordel for den mere individuelt orienterede indlæring for den enkelte elev. Med det in mente vil de åbne skoler få det endnu vanskeligere.