Lokalpolitik

Den ærlige virkelighed

Vi har ikke hørt særlig meget om, hvor presset økonomien reelt er i Jammerbugt Kommune. Kassebeholdningen skrumper voldsomt ind og er i perioder direkte negativ. Budget 2010 ser rigtig besværlig ud.

Ole Stavad.

Ole Stavad.

Selv med en skatteforhøjelse på 1 pct., som borgmesteren med et enigt byråd i ryggen indstiller, hænger budgettet ikke sammen økonomisk uden store besparelser. Det er der mange forklaringer på. Derfor er dette indlæg ikke et angreb på borgmesteren eller andre enkeltpersoner eller grupper. Jeg synes bare, det må være rigtigst, at borgerne i Jammerbugt kender den ærlige virkelighed, som vi står midt i. Det er ikke noget sjovt budskab at skulle ud med. Og slet ikke i et valgår. Derfor har vi Socialdemokrater også været meget forsigtige med nye dyre løfter til borgerne. Vi erkender, at den vigtigste opgave vi står over for de kommende fire år bliver at få skabt et stærkere økonomisk fundament i Jammerbugt. Det er nemlig grundlaget for alt det, som vi gerne vil politisk. Det forudsætter, at vi fordomsfrit er parate til at se på alle dele af kommunens drift i et tæt samarbejde med medarbejdere, borgere og virksomheder. Jeg tror også det forudsætter et bredt politisk samarbejde i det nye byråd, uanset om borgmesteren hedder Mogens Gade eller Ole Stavad. Det er jeg parat til – også at stå i spidsen for. Vi vil alle sammen en kommune med en god service, som det er godt at bo og leve i. Derfor skal økonomien bringes på fode med gennemarbejdede reformer og ændringer af den måde, som vi gør tingene på i dag. Ikke gennem traditionelle sparerunder, der bare forringer forholdene for børn, ældre, syge og folkeskolen. Det vil vi ikke være med til. Min opfordring er fuld åbenhed om de økonomiske problemer i Jammerbugt og et bredt samarbejde for at finde løsninger, som ikke bare skærer ned på servicen til borgerne og virksomhederne.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk