Lokalpolitik

Den ansvarsløse borgmester

POLITIK:I forbindelse med tirsdagens byrådsdebat om fejl og mangler i det materiale, der lå til grund for et dagsordenspunkt, udtalte jeg: ”Ingen er forpligtet ud over sine evner”, hvilket medførte en vred henstilling fra borgmester Finn Olesen (FO) om ikke at bruge vendingen. I en kommentar til episoden i torsdagens NORDJYSKE fremturer FO. - Dem Guldsø Nielsen klandrer har ikke mulighed for at forsvare sig. Det er ikke sandt. Den ansvarlige for dagsorden, materiale, fejl og mangler var skam til stede og havde taleret. Det er nemlig FO. I Styrelseslovens paragraf 30 står der: Borgmesteren forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til disse. Og i paragraf 31 hedder det: Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af administrationen”. Borgmesteren står derfor til regnskab overfor byråder for administrationens arbejde. Embedsmændene gør ikke. Disse står til gengæld til ansvar overfor chefen, borgmesteren. FO’s forsøg på at tryne min ytringsfrihed er følgelig ikke et ædelt forsvar for embedsværket, men et forsøg på at kvæle kritik af eget mangelfulde arbejde. I samme interview mere end antyder FO, at han og han alene bestemmer, hvad der må siges i byrådet. Det er heller ikke sandt. Borgmesteren er ifølge Styrelsesloven i et og alt underlagt byrådets myndighed. Det gælder også hans mødeledelse, og hvad der forstås ved god orden under byrådsmøderne. Ethvert medlem kan i øvrigt indbringe enhver borgmesterindstilling/irettesættelse for byrådet med henblik på at få den underkendt. Borgmesteren kan heller ikke udstede taleforbud til byrådsmedlemmer. Reglerne siger, at hvis et medlem to gange i løbet af et møde er kaldt til orden af borgmesteren, kan han nægtes taleret under resten af mødet. Men den beslutning skal tages af de samlede byråd. Den bandlyste vending har i øvrigt ofte upåtalt været anvendt i Folketinget, Den 14. april 2004 sagde MF Ole Sohn f.eks. fra Folketingets talerstol følgende møntet på hans politiske modstander MF Lars Barfoed: ” ... at ingen er forpligtet ud over sine evner, heller ikke folketingsmedlemmerne (læs: Lars Barfoed). At jeg ikke i byrådssalen skulle kunne sige det samme til FO, som frit kan siges fra landets fornemmeste talerstol, er indlysende forkert. Og det ønsker jeg, at byrådet gør borgmesteren klart. FO leverer bestemt ikke nogen prangende eller overbevisende præstation i rollen som borgmester, men at misbruge hvervet til at undertrykke kritik af eget arbejde, markerer et lavpunkt.