Lokalpolitik

Den bedste afskedsgave

FREDERIKSHAVN:31. marts 2003 var en ganske særlig dag for Frederikshavns borgmester i årene 1986-94, Ove Christensen (S). Det var hans sidste dag som medlem af byrådet i Frederikshavn. Han har erkendt, at han ikke er i stand til at overkomme det politiske arbejde fra en kørestol og med konstante smerter efter gentagne knæoperationer. Men 31. marts var også en særlig dag for Ove Christensen, fordi Højesteret i går frifandt kommunen for erstatningsansvar i en sag, der begyndte i februar 1991 med, at byrådet under hans forsæde gav Damsgaard Super en dispensation fra lov om butikstid. Dispensationen gav forretningen mulighed for at holde åbent på søndage. - Jeg kunne ikke ønske mig en bedre afskedsgave, siger Ove Christensen. - Afgørelsen betyder, at kommunen fik medhold, som jeg altid har troet. Ove Christensen husker tydeligt, da dispensationen blev givet. - Alle byrådsmedlemmer fik den dag et brev fra Bent Jensen. I brevet skrev han, at dispensation var ulovlig, og at vi ville blive afkrævet erstatning. Jeg sagde til byrådet, at dispensationen var baseret på tolkning af loven, men erstatningspligtige kunne vi ikke blive. Ove Christensen husker, at han i byrådet brugte ordet afpresning om brevet. Om baggrunden for at byrådet omgjorde en tidligere afgørelse i butikstids-ankenævnet siger han: -Loven var to år tidligere blevet ændret. Butikstids-ankenævnet var afskaffet, og byrådene havde fået større kompetence. Han lægger særlig vægt på, at i 1991 gik - i modsætning til tidligere - de De samvirkende Købmandsorganisationer ikke imod en dispensation. Ove Christensen gik selv langt ind i sagen. - Vi gjorde det på den seriøse måde, siger han om kommunens sagsbehandling. - At vi så alligevel gjorde det forkerte, viser blot, at lovgivningen var lavet, så kun dommere i landsretten og højesteret kunne finde ud af den. Derfor var jeg også helt uforstående, da Vestre Landsret pålagde kommunen erstatningsansvar. - Nu er jeg umådelig glad. Det betyder meget for mig, at vi skatteborgerne slippe for at betale noget, som jeg aldrig har ment, vi skulle betale. Og det betyder utrolig meget for mig, at kommunen ikke har pådraget sig erstatningsansvar på grund mine gode medarbejderes sagsbehandling eller min egen ekspertise.