Boligøkonomi

Den bedste bolig til den 3. alder

AABYBRO:Ældre Sagens orienteringsmøde om "Boligen i den 3. alder" mandag aften i Aabybro Hallens selskabslokaler blev et tilløbsstykke, oplyser Tage Due, formand for Ældre Sagen i Aabybro. Ikke færre end 50 personer var mødt op for at høre ejendomsmægler Sten Vingaard, home, og Bruno Jensen, Nørresundby Bank, give gode råd om valget af bolig til den 3. alder. Sten Vingaard pointerede, at man skal sig klart, hvorfor man flytter, hvor hen og hvad har man råd til? Dernæst skal man finde ud af hvilken type bolig, man er ude efter. Skal det være leje-, andels- eller ejerbolig? Men der er så få lejeboliger her i kommunen, at der næsten kun er andelsbolig eller ejerbolig at vælge imellem, oplyste Sten Vingaard. Der er fordele og ulemper ved begge former, men det er en myte, at man hæfter solidarisk for andres gæld, hvis man er medlem af en andelsboligforening, sagde han. Ud over det nære fællesskab er fordelen ved en andelsbolig, at der ligesom i en lejebolig er mulighed for at få boligstøtte, hvis man har brugt formuen på en jordomrejse. Og når man så vælger at flytte, skal man lytte til folk og ikke kun til sit hjerte, sagde Sten Vingaard. Bruno Jensen oplyste, at man gennem lang tid har lavet en opsparing ved at betale af på sine huslån, og det er en opsparing, der vel og mærke kan bruges. Han nævnte nedsparingslån, hvor man hver måned kan få overført et fast beløb fra sin opsparing til sin lønkonto. Den mest almindelige salgsmåde er kontant. Det betyder, at sælgeren får salgsprisen udbetalt og kan så afvikle evt. gæld. Køber har så sit problem ved, at han skal skaffe den aftalte købesum evt. med nye lån. Derfor skal man sørge for at have klarhed over sin økonomi, pointerede Bruno Jensen. Blandt deltagerne blev der stillet spørgsmål til muligheden for at etablere et bofællesskab på 8 - 10 boliger f.eks. omkring en fælles overdækket gårdhave, og til muligheden for at kommunen vil udlægge arealer og lokalplaner for store attraktiv grunde til et sådan bofællesskab.