Danmark

Den bedste danske æblehøst i 20 år

KØBENHAVN:Efter nogle hårde år er de danske æbleavlere mere optimistiske end længe. Æblehøsten i år bliver efter alt at dømme den største siden først i 80'erne. - I branchen er vi særdeles tilfredse. Selvom den ikke er færdig endnu, overstiger høstudbyttet allerede nu vores forventninger. Mit skøn er, at den samlede æblehøst i år bliver op mod 35.000 tons, i givet fald den største i mere end 20 år," vurderer formand Laurits Balle fra Gartnerierhvervets Afsætningsudvalg. Det er næsten 30 pct. over sidste og forrige års. Og også kvaliteten er i top. - Vi skal mange år tilbage for at finde en høst på samme niveau, siger formand Jan Jager fra Dansk Landbrugsrådgivnings Æble- og Pæreklubben. Det er blandt andet sorter som Ingrid Marie, Belle de Boskoop, Elstar og Cox's Orange, de danske avlere især har haft gode resultater med i år.