Den bedste løsning

Det er ikke altid lykken at få børn.

For nogle af de kvinder, vi møder i Rederne i KFUKs Sociale Arbejde - kvinder i prostitution og misbrug - er det at blive gravid ensbetydende med konstant dårlig samvittighed over de skader, kvinden ved sin livsførelse påfører det ufødte barn, og udsigten til, at det lille barn tvangsfjernes umiddelbart efter fødslen - først for at blive afgiftet, siden for at blive anbragt et andet sted end hos moderen. Alternativet til dette er for mange kvinders vedkommende et ønske om en abort. Men for nogle er det ikke er en mulighed, da graviditeten ofte opdages for sent. Indtil 1. januar i år fandtes der imidlertid en anden mulighed for socialt udsatte kvinder. De kunne vælge at lade sig sterilisere, så de undgik at blive gravide. Men fra 1. januar 2011 koster det 13.000 kr. i egenbetaling at få foretaget indgrebet. For de kvinder, vi møder, er det ikke en mulighed at skaffe 13.000 kr. til et sådant indgreb. I et land som Danmark bygger sundhedssystemet helt grundlæggende på, at der skal være samme muligheder for alle, uanset social status, køn, alder, etnicitet og religiøs overbevisning. Den lighedstanke svigter vi, hvis vi ikke tager initiativ til at dække udgifterne for samfundets mest udsatte mennesker. For de kvinder, vi møder, vil det helt konkret betyde, at de tvinges til at fravælge muligheden for at lade sig sterilisere. Når en kvinde træffer en beslutning om at lade sig sterilisere, sker det altid efter moden overvejelse - uanset om hun er socialt udsat eller damefrisør. Hvis socialt udsatte kvinder ikke længere har den mulighed, vil det betyde flere ulykkelige - og for samfundet dyre - børne- og voksenskæbner og flere aborter. Det kan næppe være hensigten med loven, og jeg vil derfor opfordre sundhedsminister Bertel Haarder til at få løst problemet snarest.