Den bedste vej frem

KRISTENDOMSKUNDSKAB:Skoleleder Jette Stegmann støtter (9.4.) skoleleder fra Herningvej Skole, René Knudsens, forslag om at ændre navnet på faget kristendomskundskab i folkeskolen til religion. J.S. mener, at det vil gøre det lettere at formidle til muslimske forældre, at faget ikke er forkyndende, men formidlende på linje med folkeskolens øvrige fag. I en anden artikel (11.4) reflekter avisen over, at faget kristendomskundskab er falsk varebetegnelse, da faget også omfatter kendskab til andre religioner og spørgsmål om etik og tro. Som jeg tidligere har givet udtryk for, er jeg ikke enig i, at kristendomskundskab for snævert udtrykker, hvad der undervises i. Vi har et fag, hvor det er lovbestemt, at det centrale kundskabsområde er den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom. Andre religioner og livsanskuelser skal indgå på de ældste klassetrin. Den vægtning af faget giver mulighed for at gøre eleverne fortrolige med det kristne værdigrundlag, som det danske samfund er baseret på. Jeg er enig i, at det er ønskeligt, at så mange elever som muligt følger faget. Men jeg ønsker ikke, at det sker ved at ændre fagets navn til religion. Det ville i mine øjne vil være falsk varebetegnelse. Jeg ønsker heller ikke at ophæve muligheden for at blive fritaget fra kristendomskundskab, som J.S. foreslår. For det kan for nogle forældre – uanset at faget alene er kundskabsmeddelende – opleves som stridende mod deres egen overbevisning og livsanskuelse, hvis de lod deres barn deltage i undervisningen. Af hensyn til de familier skal muligheden for fritagelse bevares. Jeg mener, at formidling til forældre og elev om, hvad faget kristendomskundskab indeholder, er den bedste vej frem.