Den blå revolution starter i Hirtshals

Der er store muligheder i akvakultur, og de får base på Nordsøcentret

HIRTSHALS:Der ligger milliarder af kroner gemt i ny teknologi inden for såkaldte recirkulationsanlæg til fiskeopdræt - og Nordsøcentret i Hirtshals bliver sandsynligvis centrum for forskningen på området. - Det kan give nye virksomheder og beskæftigelse i vores område, siger Ole Albæk (UP), viceborgmester i Hirtshals Kommune. Mandag var Nordsøcentret vært for en konference, hvor blandt andre fødevareministeren holdt tale. Og der var store perspektiver for hele Nordjylland. Det handlede om recirkulation, en ny, miljøvenlig teknologi til fiskeopdræt som for eksempel dambrug. Danmark ligger i øjeblikket i en klar førerposition på området, men det kræver hårdt arbejde at beholde føringen. Der er brug for målrettet forskning på området. Succesfuld konference Deltagerne på konferencen var en broget skare af fiskeopdrættere, forskere, fabrikanter, brancheorganisationer og nordjyske politikere. De blev enige om at gå i gang med at etablere et videnscenter på området. Og det skal først og fremmest ligge i Hirtshals. - Både branchen og minnisteren var meget positive. Der var 110 deltagere, og vi havde kun regnet med 40-50 stykker, så man kan helt klart sige, konferencen var en succes, siger Henrik Jarlbæk fra Danmarks Fiskeriundersøgelser, der stod bag projektet. Han fortæller, at fødevareminister Hans Christian Schmidt var meget positiv over for idéen med at kombinere forskning og erhverv. Fødevareministeren var overbevist om, at der nok kunne findes offentlige midler til at støtte sådan et projekt. Men han ville ikke på stående fod hive et par millioner op af lommen til videnscenteret. Ifølge Henrik Jarlbæk udtrykte fødevareministeren håb om, at denne teknologi kan være med til at skabe en blå revolution for fiskeindustrien, der kan sammenlignes med landbrugets grønne revolution i 1960'erne. Nordjysk tradition Viceborgmester Ole Albæk var selv med til konferencen. Og han ser store udviklingsmuligheder inden for akvakulturen. Han mener, at vi om nogle år kommer til at mangle nogle af de mest efterspurgte spisefisk på grund af ændrede regler for fiskeri. Derfor bliver der et godt marked for fiskeopdrætterne. - Vi har en særlig tradition for at håndtere fisk her i Nordjylland. Vi er den region i Danmark, der har flest arbejdspladser og mest eksport på området. Og jeg mener, at vi på konferencen fik manifesteret, at Nordsøcentret er den rigtige ramme for det her, siger han. Han understreger dog, at videnscentret skal køre i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet.