EMNER

Den danske grundlov vil altid stå over EU

FORFATNING:Svar til Steen Jørgensen (25.8.): I forbindelse med EU-konventets forslag til en ny traktat for EU-samarbejdet har EU-modstanderfløjen spidset pennen og forfattet mange læsebreve til debatsiderne. Et fællestræk i mange af disse indlæg er forkyndelse af EU-statens komme og den danske stats endelige undergang. Det er et argument modstanderne har fremført ved samtlige afstemninger om EU siden indmeldelsen i 1972. Argumentet har aldrig holdt vand og vil heller ikke gøre det i det her tilfælde på trods af Steen Jørgensens dystre læserbrev. Her fastslår Steen Jørgensen skråsikkert, at EU-forbundsstaten venter lige om hjørnet. Det skyldes bl.a., at EU får skrevet sit eget flag, hymne og festdag ind i en kommende forfatning. Hermed synes Steen Jørgensen at ignorere det faktum, at EU har besiddet disse ting i gennem mange år. Indskrivelsen af disse effekter i en kommende traktat ændrer intet ved EU-samarbejdets karakter. Derudover ignorerer SJ desuden, at mange andre internationale organisationer har festdage, flag og hymner uden at de opfattes som stater. I flæng kan nævnes McDonalds, Fodboldens Champions League, FN, De Olympiske Lege, Legoland osv. !Med hensyn til de øvrige institutioner som Steen Jørgensen nævner, er det værd at erindre, at de også har bestået igennem flere år. Hverken Centralbanken eller EF-domstolen er af ny skabning og slet ikke produkt af evt. kommende forfatning. Kommissærer har altid været friholdt instrukser fra egen medlemsstat, da de netop skal arbejde for fællesskabets interesse og ikke for egne landes vindings skyld. Ligeledes tager Steen Jørgensen Europa-parlamentsmedlem Torben Lunds udtalelser om EU-konventets traktatforslag til indtægt for sin påstand om EU-statens komme. Til det har professor i EU-ret ved Københavns Universitet Hjalte Rasmussen, en blandt mange andre, afvist påstanden og nærmere beskrevet EU-konventets forfatningsforslag som en præcisering af de regler vi i forvejen har tilsluttet os. Ydermere skal man ihukomme at EU-konventet gennem hele deres arbejdsprocessen mod en ny traktat har udtrykt sig som modstander af en EU-stat. Dette afspejler deres traktatforslag også i meget høj grad. At det er en kendsgerning, at EU-konventets forfatning er i strid med grundloven, må stå for Steen Jørgensen og Dansk Folkepartis egen regning. Det er ikke korrekt. Grundloven vil med eller uden EU-forfatningstraktat bestå som øverste retskilde i Danmark og hermed ordne de retslige forhold i vores hjemland. En kommende EU-forfatningstraktat vil udelukkende være højeste retskilde i EU og for de områder som samarbejdet i EU indbefatter. Ligesom det har været tilfældet med de retsakter vi igennem mange år har ratificeret og anerkendt gennem medlemskab af EF og EU. EU-konventets forslag til en forfatningstraktat har som formål at tydeliggøre hvilke værdier og mål EU-samarbejdet handler om og heriblandt borgernes rettigheder. Når man bliver ved talen om borgerskab, postulerer Steen Jørgensen at unionsborgerskabet bliver placeret ved siden af vores medborgerskab. Til det skal det først og fremmest slås fast, at Unionsborgerskabet ikke ændrer ved de rettigheder som knytter sig til statsborgerskabet i de enkelte EU-lande. Unionsborgerskabet er skabt for at fremme mobiliteten af arbejdskraft i mellem de enkelte EU-lande. Ved et fælles borgerskab vil man sikre EU-borgere mod diskrimination i andre EU-lande. Det vil sige at EU-borgere, der flytter til et andet EU-land, er sikret de samme rettigheder som borgerne i det pågældende EU-land. For danskere, der ønsker at bosætte sig i Spanien, betyder det at de bliver udsat for samme behandling som spanske borgere fra forvaltningen.

Forsiden