Den danske Irak-politik vakler

Ifølge en Gallup-undersøgelse i Berlingske Tidende i dag støtter et flertal af danskerne nu, at Danmark bør trække sine tropper ud af Irak, hvis det planlagte demokratiske valg i 2005 ikke gennemføres med succes.

Lokalpolitik 21. september 2004 22:07

I forhold til tidligere undersøgelser er befolkningen blevet langt mere negativ overfor det danske engagement i Irak. Undersøgelsen ligger i forlængelse af tiltagende uro og skepsis blandt de partier på Christiansborg, som indtil nu har båret regeringens Irak-politik igennem. Dansk Folkeparti har forsøgt at sammenkæde Irak-indsatsen med et krav om tilbagesendelse af irakiske flygtningen. Naturligvis – kun de mest godtroende kan have haft en forestilling om, at Pia Kjærsgård er styret af noget der skulle være "kampen for demokrati". Det er langt mere simpelt. For hende er Irak-krigen en anledning til igen at kunne sætte udlændingetemaet på dagsordenen i en kommende valgkamp. På den anden side har hun nu også blæst til kamp mod den "globale terrorisme" og i den anledning overhalet Bush og Putin indenom i krigsretorikken. Så Pia vil helt sikkert være på plads til sin tid – både med og uden hjemsendelse af irakiske flygtninge. Som hun altid er, hvis regeringen kommer i vanskeligheder. Med andre ord: Flertallet skal nok være der, når Anders Fogh fortsat vil gå i George W. Bush' fodspor. Spørgsmålet er, hvor bredt det vil være. Både socialdemokrater og radikale er begyndt at slå sig i tøjret. Mest de radikale, som langt om længe har fundet ud af, at den amerikanske besættelse ikke skaber stabilitet, men tværtimod i katastrofal grad har skabt kaos. Det kan så undre, at de radikale allerede nu melder ud, at man under alle omstændigheder vil stemme for en forlængelse af mandatet til december. Det ville vel være mere logisk af afvente situationen indtil forslaget om en forlængelse foreligger. Dels ved vi ikke, hvad regeringen i øvrigt lægger ind i beslutningsforslaget, dels kan det ikke udelukkes, at vi på det tidspunkt med sikkerhed kan sige, at det planlagte valg i januar ikke kan afholdes. Socialdemokraterne har pippet en smule med i kritikken, men stak – som det er set tidligere - hurtigt piben ind igen. Partiet foreslår i stedet en borgfred om den danske Irak-politik i den kommende valgkamp. Det sidste vil vi i SF gøre alt for at forpurre. Beslutningen om at gå i krig Irak er uden sammenligning den vigtigste i denne folketingsperiode og det vil være absurd, hvis den ikke skal diskuteres i en kommende valgkamp. Den hjemlige uro ser altså ikke ud til direkte at true regeringens flertal. Men det må vække bekymring i regeringskredse, at debatten i det hele taget kommer op. Og ikke mindst at vælgerne tilsyneladende bliver stadig mere skeptiske. Dertil kommer det tiltagende kaos i selve Irak. I sidste uge offentliggjorde New York Times en fortrolig CIA-rapport, som gav et overordentligt pessimistisk billede af hele situationen. CIA udelukker ikke, at det kan ende med en decideret borgerkrig og er dybt skeptisk overfor, om det vil være muligt at afholde valg i januar. Den samme skepsis er udtrykt af Kofi Annan, som samtidig i klar tale siger, at krigen var folkeretsstridig. Denne analyse fra FN's generalsekretær gør ikke indtryk på den danske regering – heller ikke selvom vi står overfor at skulle træde ind i FN's sikkerhedsråd. På et tidspunkt kommer sandheden altid frem, og det vil i længden være umuligt for de danske krigstilhængere at komme udenom, at deres krig har været en fiasko. Og at det derfor vil være nødvendigt at tænke fundamentalt anderledes, hvis terrorismen skal bekæmpes. Hvordan kan man tro, at den irakiske befolkning kan have tillid til en besættelsesstyrke, der mishandler fanger på samme måde som Saddam Hussein gjorde? Og som overlader deres skæbne til en amerikansk præsident, som i sin iver for at blive genvalgt skruer op for militarismen ud fra en tvangstanke om, at han skal være hele verdens politimand. De danske vælgere er begyndt at reagere. Radikale og socialdemokrater er begyndt at reagere. Nu venter vi blot på regeringen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...