Lokalpolitik

Den, der la'r sit ansvar ligge

"Når kirsebærtræerne blomstrer, naturen bliver lysegrøn og alle søger udendørs-så lægger dynen af gylledunst sig over landet..."

Den beskrivelse kan underbygges af en række triste tilfælde. Eksempelvis: 1. Gæsten, der blev syg af gylle under et besøg ved Skive. 2. Konfirmationsgæsterne, der blev "blæst omkuld" af gyllestank i Bjerringbro. 3. Den besøgende i Fjerritslev, der konstaterede, at bymidten stank af gylle. 4. Sindalborgeren, der mødtes af en utålelig stank på en offentlig vej. 5. Forfatteren, der under et besøg på Christiansø fik sit morgenmåltid spoleret af gyllestank fra Bornholm. Og så er der de familier, der året rundt plages af konstant gyllestank ude og inde. Det alvorlige i de her nævnte tilfælde understreges af, at gyllens lugtgivende stoffer kan være så farlige, at der er risiko for luftvejssygdomme, før stofferne registreres som lugt. Lungesygdommen KOL kan efter det oplyste udvikles inden for en periode på 10-15 år. Truslen mod grundvandet blev dokumenteret allerede i 2003. I en videnskabelig undersøgelse fra nov. 2007 fastslåes det endnu engang, at gyllen truer grundvandet, og at smitsomme bakterier, vira og parasitter i gylle transporteres hurtigere gennem jord end tidligere antaget og udgør derfor en latent fare for kvaliteten af vores drikkevand. Sidstnævnte undersøgelse kan næppe have været medvurderet ved behandlingen af den senere tids mange ansøgninger om tilladelse til udvidelser af svineproduktionsanlæg, og undersøgelsen sætter spørgsmålstegn ved holdbarheden i tidligere givne tilladelser til udbringning af gylle i indvindingsområder for drikkevand. Alarmerende informationer fra Seruminstituttet blev først offentliggjort i februar 2008. Disse informationer kan derfor selvsagt ikke have været medvurderet. Efter det oplyste er det i Hjørring kommune besluttet, at byrådet/Udvalget for Teknik og Miljø ikke skal behandle de enkelte sager vedrørende produktionsudvidelser. Det blev således på det dengang foreliggende grundlag overdraget til forvaltningen at behandle ansøgningerne. På det nu foreliggende grundlag forekommer det endnu mere urimeligt at pålægge forvaltningen at træffe beslutninger i helt centrale politiske spørgsmål: Sundhed, turisme, miljø. Kommunalpolitikere er ikke lovgivere, men indflydelse har de, og med indflydelse følger ansvar. Vor landsdel er efterhånden plastret til med svineproduktionsanlæg. Endnu to store projekter er på vej. Et vest for Sønderskov ved Sindal. Tæt på Frederikshavn/Hjørring-vejen. Særdeles intens trafik i turistsæsonen. Det andet nordvest for Astrup. Begge opererer med gyllebeholdere på 4000 m3. Den udvikling må vore lokalpolitikere forholde sig til. De har det politiske ansvar, ikke forvaltningen. Den, der la`r sit ansvar ligge, tror, han har det ikke." (Piet Hein).

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk