EMNER

Den er væk inden 24. oktober

Kommunen har mistet tålmodighed og sætter ultimativ tidsfrist

VALSGAARD:Senest onsdag 24. oktober - FN Dag såmænd - forsvinder den for længst kasserede træpavillon ved Valsgaard Skole. Det forlanger børne- og kulturudvalget, og Valsgaard Skytteforening agter at adlyde, lover skytteformand Poul Pedersen. - Kravet er ultimativt. Den pavillon må og skal væk nu, for den generer oversigtsforholdene og hindrer skolen i at blive færdig med legepladsen, insisterer udvalgsformand Paul Christian Arnbak (S). - Når det ikke kan være anderledes, så må vi selvfølgelig indfri kommunens krav. Vi kommer og snart og skiller barakken ad, og så må vi jo finde et sted at deponere materialerne. Nu skal den diskussion ophøre, medgiver Poul Pedersen. Otte skydebaner Træbarakken tjente i en årrække som undervisningslokaler for skolen, men blev op til sommerferien 2001 kasseret til undervisningsbrug på grund af begyndende svamp. Både Valsgaard Hallen og Valsgaard Jagtforening meldte sig som interesserede i at overtage pavillonen. Jægerne fik budet, fordi de i modsætning til halbestyrelsen agtede at fjerne barakken fra stedet. Kommunen stak jægerne 20.000 kroner for ulejligheden - heraf det halve i forskud. Planen var - og er fremdeles - at opsætte barakken ved det gamle og nedlagte rensningsanlæg i Slugten i Valsgaard. Men ideen om bare at indrette klubhus voksede sig til ønsket om otte skydebaner under klubhuset. Til det formål stiftede jægerne så Valsgaard Skytteforening med henblik på få 1,3 millioner kroner i tilskud og rentefrie lån fra De Danske Skytteforeninger. Den proces har taget ualmindelig lang tid. At hævde, at forvaltning og skytteforening fuldt ud har forstået hinandens hensigter undervejs, vil være en slem overdrivelse. Skytterne/jægerne føler, at de har måttet vente alt for længe på de fornødne byggetilladelser. Omvendt har den nye foreningsdannelse trukket sagen i langdrag, og skytterne var ikke tilbøjelige til at flytte pavillonen fra skolen, før fundamentet var støbt, så man kunne anbringe huset oven på. I vejen Ude på sidelinien stod frustrerede skolefolk uden mulighed for at komme videre med ønskerne om at skabe ordnede tilkørsforhold og udvide legepladsen. Begge dele på den plads, som lige nu blokeres af pavillonen. Så bristede tålmodigheden hos det ansvarlige børne- og kulturudvalg. Nu skal der handles. Hvornår skytterne får mulighed for at gå i gang i Slugten, vil Poul Pedersen også gerne videre. Man havde håbet på, at De Danske Skytteforeninger for en måned siden behandlede Valsgaard Skytteforenings ansøgning, men det er endnu ikke sket. - Men vi forventer da en afklaring i løbet af efteråret, siger klubformanden, som kan fæstne sin lid til, at skytteforeningernes konsulent tidligere har rost projektet i Slugten.